Vestre Borgesyssel prosti

Vestre Borgesyssel prosti er et av Den norske kirkes prostier. Det ligger i Borg bispedømme, og dekker den vestlige delen av Østfold. Navnet er tatt fra et eldre navn på Østfold, Borgarsyssel.

Prostiet omfatta fram til Kommunereformen 2014–2018 sju kirkelige fellesråd: Hobøl, Moss, Rygge, Råde, Skiptvet, Spydeberg og Våler. Fra 1. januar 2020 har det kun omfatta Moss (med tidligere Rygge), Råde og Våler. Spydeberg og Hobøl gikk da inn i nye Indre Østfold kommune, og ble sammen med Skiptvet overført til Østre Borgesyssel prosti.

Kilder