Vestregata 66 (Tromsø)

Huset er knapt forandret siden 1938, i dag er det nok mest kjent for at cafe X holder til her.
Foto: Einar Dahl, 2015.
Husrekken Vestregata 64-70. Nr. 66 er det store huset midt i rekken.
Foto: Vilhjelm Riksheim, ca. 1938.

Vestregata 66 i Tromsø er et vakkert hus med et nyttig tilbud. - Gammelt matr.nr. 446.

Arbeider Larsen

Målebrev til Lorentz Heggelund Larsen, tinglyst 15. jan. 1855.

Erklæring om at L. Heggelund Larsen hadde bebygd tomta, i 1855.

I 1865 bodde arbeidsmann/fisker Lorentz Heggelund Larsen her med kona Berthe Olsdatter og to barn.

I 1875: Bryggearbeider Lorents Heggelund Larsen med kona Berthe Olsdatter og datteren Karoline Marie, foruten smedsvenn Oluf Dahl med kona Maren Lind og seks barn.

I 1885: Sjauer Svend Andreasen med kona Olava Petreka og fire pleiebarn, Jens Kristian Sørensen med datteren Elise Terese, Tea Andrea Pettersen, sjømann Peder Kristian Lorensen.

Overtatt av Tromsø kommune før århundreskiftet?

Tromsø kommune

I 1900: Enkemann og vedhugger Peder Olsen, fisker Kristen Gabrielsen, Johan Tomsresen? med støtte fra fattigkassen, fisker Svend Andresen med kona Olava, samt flere med støtte fra fattigkassen: Hansine Olsen, Josefine Nilsen, Nils Nilsen, Ole Olsen, Bernt Olsen og Johannes Olsen.

Eid av Tromsø kommune i 1904.

I 1910: Vedhugger Severin Olsen, gruvearbeider Arnt N. og Sjanna Skaarvold med fire barn, enke og værkerarbeider Salome Hansen med fire barn, enke Cecelie Thommasen.

I 1916: Sjømann Ernst, vaskerkone Salome Wilhelmine og sjømann Theovald Hansen, enke Alette Severine, Alfhild, Einar, sjømann Fridtjof og sjømann Haakon Svendsaas.

Eid av Tromsø kommune i 1946.

Kokke Rosa Bergh, arbeiderne Aage, Ernst og Ole Hansen, kjører Johan Hansen, sjømann Thorvald Hansen, fiskekjøper Aroll Hansen, arbeider Hansine Hansen, arbeider Andreas Johansen, arbeider Gudrun Olsen, arbeider Birger Rotvold, arbeider Ingrid Strøm, (1946).

Pensjonist Johan Hansen, kommunearbeider Andreas Johannessen, båtsmann Thorleif Kristensen, (1957).

Varmestue og kafé

Bjørn R. Hansen, Knut J. Johannessen, (1966), Varmestua, (1986/96).

Leif Anton Pedersen, (1990).

Ettervernsgruppe, (1993).

Kafé X ble etablert på 2000-tallet som et prosjekt for å være et rusfritt møtested for tidligere rusavhengige.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.