Vilhelm Matthiassen Vassard

Vilhelm Matthiassen Vassard (død 1. juni 1711 i Lübeck) var lagmann i Stavanger fra 1708 til 1711.

Han fikk ekspektanse på Stavanger lagdømme.[1] Han var viselagmann i Skien noen år frem til 1696, da han byttet viselagmannsstilling med Gjert Lange og ble viselagmann i Stavanger. Han er nevnt som lagmann i 1708 og 1709, men flyttet fra Stavanger og døde i Lübeck 1. juni 1711.[2]

Han bodde i Stavanger i 1709 til leie i et hus eid av kjøpmannen Jørgen Thommesen.[3] Han oppholdt seg i 1711 i Danmark.

Det er ellers lite vi vet om denne lagmannen.

Referanser

  1. Norske kongebrev, bd. VI, sak 1696:78.
  2. Marius Skadsem: Lagmenn i Rogaland, Stavanger 1950, s. 30.
  3. Samlinger til Stavangers historie, bd. IV, s. 316.


  Vilhelm Matthiassen Vassard er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.