Woldegården

Woldegården er en verneverdig trebygning i Son i Akershus. Den ble oppført på 1800-tallet i to etasjer med halvvalmet tak. Kjeller som strekker seg over bakkenivå, og har lenge vært brukt til næringsvirksomhet. Rundt vinduene er det sveitserstil-detaljer.

Faksimile fra Arbeiderbladet 26. juli 1930: Tegning fra Woldegården, del av artikkel om Son.

Gården har navn etter familien Wold. En periode ble navnet brukt både om denne gården og Stoltenberggården, som henger sammen, men man har gått bort fra dette.

Ved folketellingen 1865 bodde det 66 mennesker fordelt på elleve husstander i Woldegården og Stoltenberggården tilsammen. Ved folketellingen 1900 ble gårdene telt hver for seg, og det bodde da 30 mennesker i Woldegården.

Pr. 2007 eies gården av Woldegården AS, der medlemmene av familien Batchelor som bor i gården er eneste aksjonærer. Restauranten La Riviera ligger i kjelleretasjen og har uteservering på hjørnet av bygningen.

Litteratur

Koordinater: 59.523989° N 10.68725° Ø