Bibliografi:Sigden og sagbladet

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Sigden og sagbladet»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Sigden og sagbladet er tittelen på bind 2 av bokverket «Eikers historie», som ble utgitt i 1994 av Øvre Eiker kommune og Nedre Eiker kommune. Forfatter er Ole Georg Moseng

Boka omhandler Eikers historie fra høgmiddelalder, seinmiddelalder og fram mot midten av 1600-tallet. Den beskriver hvordan eikværingene har utnyttet naturressursene til energi, kommunikasjon og mat. En periode med vekst, nyrydding og sentral organisering ble avløst av folketallsfall, ødegårder og lokalt sjølstyre. Fra begynnelsen av 1500-tallet betydde nye næringer som sagbruk og bergverk at Eiker ble et helt sentralt område i den første fasen av overgang fra bondesamfunn til industrisamfunn.

Innhold:

  • s.13-17: «Elva og folket»: Innledning. Bosetningsekspansjonen i høymiddelalderen.
  • s.18-70: «Jordegodset og samfunnsorganiseringen»: Kirkens posisjon og rolle i samfunnsorganiseringen i middelalderen.
  • s.71-115: «Skipreide, bygdeting, sysle og len»: Bygdeidentitet og den verdslige samfunnsorganisasjonen fra seinmiddelalderen og fram til etableringen av Eker len i 1602.
  • s.116-165: «Epidemiene som forandret samfunnet»: Pestepidemiene i seinmiddelalderen og de langsiktige virkningene av disse.
  • s.166-244: «Sagbruksnæringa og den store moderniseringsprosessen»: Framveksten av sagbruksnæringen på 1500- og første del av 1600-tallet.
  • s.245-307: «De første bergverk på Eiker»: Forsøkene på bergverksdrift på 1600-tallet og betydningen av Kongsberg Sølvverk.
  • s.308-317: «500 i 1050, 37.041 i 1991»: Kort skisse av den demografiske utviklingen.