Ådalsbruk kooperative handel

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Ådalsbruk kooperative selskap i Løten startet sin handelsvirksomhet i leide lokaler, Lysgaard på Klevbakken, i 1913. De overtok i 1917 handelsmann Lars Solbergs lokaler, Fram, samme sted.

Fram ble bygget av Aadals Brugs Forbrugsforening i 1898. Aadals Brug Jernstøberi og Mekaniske Værksted hadde i lang tid drevet en landhandel for de ansatte i sin kontorbygning på bruksplassen nede ved Svartelva. Da denne tok slutt, besluttet brukets funksjonærer og arbeidere samt andre interesserte å opprette en forbruksforening, som skulle selge varer til medlemmene. Foreningen fikk forpaktet tomt av bedriften på eiendommen Trostholhuset. Her ble oppført en større butikk med familiebolig. Allerede etter noen år gikk foreningen konkurs.

Lars Solbergs Fram

Etter konkursen ble forretningen bortleid til Lars Solberg. Han hadde tidligere drevet landhandel i Venneberg ved Løten stasjon. I 1907 ble eiendommen Fram fraskilt Trostholhuset og solgt til Solberg, som senere solgte bygget til Kooperativen.

Kooperativen, Ådalsbruk Samvirkelag, ble tilsluttet Løten Samvirkelag fra 1952, som avdeling nr 7. Det ble drevet butikk i det gamle bygget (med store moderniseringer i 1953) fram til nytt forretningsbygg sto ferdig i 1968, lengre øst og vekk fra vegen. Fram ble revet i 1973. Bygget ble utvidet allerede i 1977 da Posten leide lokaler, og senere i 1989. Under navnet Klevbakken Handel, Joker, drives det fortsatt nærbutikk i lokalene.

Kilder

Løten samvirkelag 1915-1990 : 75 år, O.M. Syversen