Åltomten under Hafsal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Åltomten under Hafsal
Nybrott, åkergraving, Åltomten-0414-01336-Anno Domkirkeodden .jpg
Nybrott og åkergraving på Åltomten, 1932. Bildet er tatt etter at Åltomten ble kjøpt opp av Hafsal. Foto: Leif Hafsal. Anno Domkirkeodden 0414-01336
Alt. navn: Åltomten under Hafsal
Kommune: Hamar
Fylke: Innlandet
Gnr.: 78
Type: Åltomten var et selvstendig bruk fram til 1876

Åltomten var en tidligere gard i Vang på Hedmarken. Garden hadde i matrikkelen 1886 gnr. 78 og har sin omtale der fram til 1876.

Hafsal kjøpte Åltomten  i 1876 fra Lise Johannesen Åltomten. Helge Hafsal var da eier av Hafsal og underskrev kjøpekontrakten sammen med selger.

Etter at eiendommen ble kjøpt av Hafsal ble bolighus leid ut med husmannslignende kontrakter.

Åltomten før 1876 se: Åltomten (Vang gnr. 78)

Familier som bodde her:

1876-1877
John Tollefsen (Tølløvsen), f. Braseteie under Rafstad 3.3.1806, bodde på Aaltomten da han døde 11.5.1877. Han var enkemann, gift 1837 med Maria Amundsdatter, f. Stor-Dørum 3.9.1808, se Spabergeie, Vangsboka 2, s. 222 .

Tollef (Tølløv) Jonsen, inderst, f. Stangesveen 9.2.1838, (sønn til John Tollefsen), gift med Gønner Jensdatter, f. Kartomten 6.2.1833.
Barn født her:
Mina, f. 20.2.1876, d. her 30.3.1877


1880-1882
Kristoffer [Chr.] Gudbrandsen Opsahl, landhandler, f. Stor Opsahl 18.5.1847, (sønn til Gulbrand Syversen og Kari Kristoffersdatter), gift med Marie Johannesdatter, f. ca. 1851.

Barn:
Karen, f. her 6.9.1980, d. Dæhli 5.10.1894


Lisabet Johannesdatter, tjener


1881-1882 Bernt Stenersen, baker


1881 – ca. 1886
Johannes (Johan) Simensen, f. ca. 1855, gift med Marie Kristensdatter, f. ca. 1858.

Barn:
Kristian, f. her 16.7.1881

Martin, f. her 12.11.1886, d. Opsaleie 26.1.1890


1882
J. O. Bjerke, baker


1882-1883
Mikkel Olsen, inderst, f. 1855, gift med Syverine Andersdatter, f. 1854.

Barn:
Martin, f. Kartomten 6.6.1882, d Åltomten 21.6.1882. Se Kartomten, Vangsboka 4, s. 369 .


1884
Hans Kristiansen, f. Tommelstadeie 25.7.1856, d. som stallkarl på Ålstad 5.4.1931, gift 1883 med Matea Eliasdatter, f. V. Grubhol 19.3.1863, d. 31.5.1993?.

Barn f. Åltomten:
Karen, f. 13.12.1883, gift med Johannes Kristiansen, f. Vartomteie 26.5.1879. Se Haugen, Vangsboka 2, s. 345


1885
Georg Nilsen, f. Øver-Vollseie 9.11.1859, d. 11.5.1949, gift med Marie Larsdatter, f. Sandvika i Feiring 20.9.1852, d. Pettersborg under Farmen 7.5.1926.

Barn født Åltomten:
Nils, f. 11.3.1885, død Helstadeie 14.6.1887. Se Pettersborg 189-3, Vangsboka 1, s. 390-391


1885
Inge Gudbrandsdatter, f. Rønningstad i Løten 2.2.1817, døde på Åltomten som lægdslem 4.2.1885. Hun var gift 1848 med Nils Olsen, se Øver-Vollseie, Vangsboka 1, s. 491 .


1887
Martin (Martinus) Karlsen Østli, inderst, f. Linholteie 30.10.1859, d. 7.4.1938, gift 1886 med Gønner Pedersdatter, f. Midtre Imerslundeie 30.12.1862, d. på Solvang 4.1.1947.

Barn født her:
Kristian, f. 10.11.1887, gift med Agnete Martinusdatter, se Østli 172/4, Vangsboka 2, s. 400-401


Ca. 1889-ca. 1902
Peder (Per) Tomassen, f. Nord. Holseie 13.9.1851, dagarbeider, gift 14.6.1880 med Marie (Marte) Johannesdatter, f. Lerhuseie 1.6.1856. Familien bodde i 1910 på Opsahlbakken.

Barn:
1.    Agnethe, f. Stange 1881

2.    Teodor, f. Tomtereie 6.7.1882

3.     Johanes, f. Furnes 1884

4.    Bernt, f. Furnes 1885

5.    Karl, f. Stange 1.7.1887, konfirmert Åltomten 1902

6.    Oline, f. Åltomten 1.3.1889, gift med Jonas August Jensen, f. 1.5.1899. De flyttet til Asker., Se Sørlibakken 167-6 Vangsboka 2 s. 251 .

7.    Martin, f. Åltomten 11.12.1894, konfirmert på Stor Opsaleie 1910.


1890-1892
Ole Jakobsen, inderst, dagarbeider ved ølbryggeri, f. Karset øvre 1859, gift 13.1.1882 med Oline Olsen, f. Lerberg 3.10.1855.

Barn:
1.    Kristian, f. Karseteie 2.12.1881, d. 25.12.1881

2.    Kristian, f. Øvre Karset 1.1. 1883

3.    Ole, f. 1887

4.    Johanne, f. her Åltomteie 8.4.1890

5.    Karen, f. Åltomten 15.8.1892, d. Dørumsbakken 8.9.1896.


1893
Jens Pedersen, f. Nashaugeie 22.9.1863, d. Nordvi 22.12.1945, gift 1888 med Matea Eriksdatter, f. Ø. Kattomteie 8.4.1860, d. Nordvi 12.2.1941.

De bodde på Åltomten da de fikk sønnen:
Martin, f. Åltomteie 28.2.1893, konf. 1908 på Skråstadeie, Nylendet 171/7. Se Vangsboka 2, s. 347


1895
Johannes Martinsen, f. 1871, g. m. Julie Kristiansdatter, f. 1874

Barn:
Karoline, f. her 7.9.1895


Ca. 1896- 1931
Andreas Kristiansen Aaltomten, dagarbeider, f. 4.10.1869, d. 28.2.1931, gift med Agnethe Pettersdatter (Pedersen) Aaltomten, f. Opsahleie 27.8.1871, d. 13.6.1917.

Barn:
1.    Pauline, f. Herseteie 27.9.1891, konf. på Åltomten 1906

2.    Helga, f. Lille Opsaleie 5.11.1893, konf. på Åltomten 1908, d. Vang 18.5.1959, gift 24.3.1917 med Johan Juliussen, f. Rabstadeie 16.10.1890, d. 5.10.1969.

3.    Kristian, f. Åltomten 5.9.1896, Lørenskog 1.4.1971

4.    Johan, f. Åltomten 16.2.1899. Johan, tjener på Åltomten i 1916, og Helga Johansen, tjenestepike på Vestre Tomten fikk sønnen :Johan, f. 20.5.1916.  

5.    Olga, f. Åltomten 1.6.1901, konf. her 1917, død 1975, gift 23.5.1925 med Kristian Nikolaisen Nyberg, f. 1898, se Vangsboka 1, s. 537 Nyberg 193/2

6.    Arne, f. Åltomten 22.9.1903, konf. 4.5.1919

7.    Helene, f. Åltomten 2.1.1906, se under

8.    Laura, f. Åltomten 14.7.1909, d. 28.8.1909

9.    Alfred, f. Åltomten 11.1.1912, konf. 10.4.1927

10. Marie, f. Åltomten 6.9.1913, d. her 6.4.1915

11. Helge, f. Åltomten 13.9.1914, d. her 11.4.1915


1899
Andreas Nilsen, f. ca. 1877, gift med Pauline Berntsdatter, f. ca. 1880.
Andreas var husmann på Åltomten da sønnen ble født.

Barn:
Nils, f. 24.4.1899. Se Sandberg 88/3, Vangsboka 4, s. 61


1899-
Ida Kristoffersdatter, tjenestepike på Åltomten, f. 1876, og Edvard Emilsen, dagarbeider Farmeneie, f. 1882,
har sønnen:

Karl, f. 9.2.1899


1899-
Mathea Pedersdatter, tjenestepike på Åltomten, f. 1873, og Bernt Larsen, dagarbeider Arnkverneie, f. 1878,
har sønnen:

Peder, f. 5.12.1899


1900
Peder Berntsen, f. 5.12.1899 er registrert i folketellinga 1900 som lægdslem. Moren, Mathea Pedersdatter, f. 19.6.1873, var tjenestepike på Åltomten da Peder ble født. Faren, Bernt Larsen, f. 1878, bodde på Arnkverneie. I 1910 bodde Peder sammen med moren på Dalfarmen hvor hun var budeie.


1907
Martin Mikkelsen, f. 1881, gift med Johanne Johansen, f. 1880 var dagarbeider på Åltomten da de fikk
sønnen:

Ole, f. 11.6.1907, gift 1938 med Inga Listad, f. Sør-Fron 28.1.1904. Se Hommelstadeie, Vangsboka 2, s. 450 , se Vestre Tomteneie


Før 1910 -?
Halvor Pedersen Lund, f. i Trysil 4.6.1836 (foreldra var Per Persen Linnæs og Helene Andersdatter Lunde), d. Norderhaug 2.9.1918, gift 1872 med Charlotte Danielsdatter, f. Gunnarskog i Sverige 7.10.1849 (faren var D. Erikson), d. 24.4.1931. Familien kom fra Lund i Trysil til Vang i 1893. Etter å ha bodd flere steder, bl.a. Dalsengeie, Tomtereie og Gammelsveen, flyttet de før 1910 til Åltomten. I folketellinga 1910 bodde de med:

Barn:
1.    Kristen Lund, f. Dalsengeie 17.1.1897

Barnebarn:
1.    Olava Lund, f. Vestre Imerslundeie 14.4.1897, moren, Karoline Mathea Halvorsdatter, f. i Trysil 21.5.1872 bodde på Imerslundbakken ved fødselen og faren, Johan Hermandsen, f. Frognereie 13.1.1877, var tjenestegutt på Stor Hubred da Olava ble født. Hun vokste opp hos besteforeldrene.
2.    Kristian Kristiansen, f. 28.4.1901, moren Petra Halvorsdatter, f. 1880 bodde ved fødselen på St. Dørumseie og faren, tømmermann Kristian Helmer Hansen, f. 1874, bodde på Greftenengen.
3.    Helmer Pedersen, f. Skåret i Trysil 7.7.1901, moren, Hilda Lund, f. Lund i Trysil 16.10.1876, far Per Persen Kjelsbak.

Se Lundby 177/7, Vangsboka 2, s. 555 og 556 og Bakken 175/38, Vangsboka 2, s. 492


Ca. 1909 – etter 1911 og 1917
Johan Mikkelsen Bjørnbakken, f. Bjørnbakken i Løten 16.12.1884, gift 25.8.1907 med Berthe Andersdatter, f. Røneeie i Løten 5.8.1880. Foreldrenes bosted når barna blir født, viser at de bor på Åltomten to ganger.

Barn:
1.    Anders, f Gjerlaugseie i Løten 16.1.1908, gift med Borghild Aasen

2.    Margit, f. Åltomten 17.8.1909

3.    Lina Mathilde, f. Åltomten 11.11.1911, konf. 1926 Hegsvolleie, Ottestad

4.    Borghild, f. Veum av Spaberg 15.8.1914, konf. 1929 Hegsvolleie, Ottestad

5.    Johannes, f. Veum av Spaberg 15.8.1914, konf. 1929 Hegsvolleie, Ottestad

6.    Andreas, f. Åltomten 6.4.1917, konf. 1932 Hegsvolleie, Ottestad

7.    Solveig Olaug, f. O-eie 9.1.1919, konf. 1933 Hegsvollstua, Ottestad

Se Bjørnebakken 153/5, Vangsboka 2, s. 43 og Veum 166/7, Vangsboka 2 s. 228


1913
Laura Andreassen, budeie på Åltomten, f. 1893 og Nikolai Olsen, f. 1896, fikk
dattera:

Olea, f. Åltomten 16.9.1913, d. Åltomten 29.12.1913


1914
Nina Halvorsen, f. Trysil 1889 og Johan Pedersen, f. Røhneeie, Romedal 1884, fikk
sønnen:

Jørgen, f. 7.5.1914.

Nina er tjenestepike på Åltomten. De gifter seg den 6.6. og allerede den 29.6. dør Johan. Han er da bosatt på Åltomten.


1915 - ?
Anders Bergesen leide søndre ende av nordre bygning på Åltomten fra februar 1915. Han har i kontrakten arbeidsplikt og leie. 1/2 mål jord til poteter.


1916 - ?
Martin Mikkelsen leide 2 søndre rom samt kjøkken på Åltomten fra april 1916. Han har i kontrakten litt arbeidsplikt, hest til vedkjøring og 1/2 mål til poteter. Avtale justert i 1924. Han har avtale som fjøsrøkter.


1916-
Johan Andreassen, tjener på Åltomten, f. 1899, og Helga Johansen, tjenestepike på Vestre Toten, f. 1884, har
sønnen:
Johan, f. 20.5.1916


1922- ?
Karl Samuelsen leide husrom på Åltomten fra april 1922. I kontrakten står det at han skal ha kr. 3.75 pr dag til 14.10 og fri sykeforsikring og raskved i skogen samt adgang til å sette 1 tønne poteter.


1922 – 1923
Even Evensen leide 2 rom med kjøkken i 1. etg. på Åltomten fra 1922 til april 1923. I kontrakten står det at han har arbeidsplikt, ikke jord. Han skal ha 300 kg poteter gratis.

Kontrakt

Jeg B. Hellerud overlader til Even Evensen
de 2 vestre Rum med Kjøkken i 1ste etage i Bygningen
Aaltomten til 14/4 1923 paa følgende Vilkaar.
Svarelsen er som følger
12 Dage i våronnen
4 i Slåtonnen
6 i Skur og Potetonn
Resten av Sommeren arbeides paa Gaarden
efter Kr 3,50 pr Dag + Kost.

Leieren har efter endt Sommerarbeider ret
til 300 Kg Poteter gratis, samt fri Sykeforsikring.

Gjensidig oppsigelse 1 Mnd. før 14/4.

B Kr Hellerud                  E. Evensen

1925-1927
Helene Andreassen Aaltomten, f. Åltomten 2.1.1906 (datter til Andreas Kristiansen Aaltomten og Agnete Pedersdatter, se over), d. Vang 29.11.2003. Hun var tjener på Åltomten og bodde her. Hun og Jørgen Oskarsen Ingvoldstadtangen, f. 9.3.1906, d. Vang 13.6.1979, giftet seg 2.7.1927.

Barn:
1.    Oddvar, f. her 20.12.1925

2.    Anstein, f. her 8.4.1927

3.    Gunvor, gift 1953 med Sverre Peder Stensbak

Kilder og litteratur