Åsen Museum og Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Logo, tegnet av Georg Opheim.
Foto: Arne Langås.

Åsen Museum og Historielag i Levanger kommune ble stiftet 17. februar 1986. Lagets virkeområde er tidligere Åsen kommune, og hovedaktiviteten er todelt mellom historielag og museumslag. Laget har siden 2001 gitt ut Åsen Bygdekalender, en kalender med historiske fotografier.

Lagets formål er «å fremme og ivareta interessen for bygdas lokalhistorie og tradisjoner, samt samle inn og bevare gjenstander med lokalhistoriske og museale verdier». Medlemstallet har ligget stabilt på ca. 80 i flere år.

Bygninger

Laget eier/disponerer åtte bygninger ved Fossingelva i Åsen:

 • Gamle Åsen meieri. Lagets «hovedbygning» i mange år. Utstillinger, møterom. Her er det også bygd et brannsikkert arkivrom.
 • Smia på Nordre Fossing bruk (Bakken), restaurert av laget.
 • Fossums landhandel og skiverksted. Privat eie, restaurert av laget. Butikk og verksted er tilbakeført til opprinnelig utseende. I bygget er det også et eget rom for andre verdenskrigs historie i Åsen.
 • Elvheim. Tidligere fargeri/småbruk (37 daa) som laget overtok i 2002. Består av våningshus, stabbur, fargeri og kraftstasjon (likestrøm). På Elvheim avholdes det bygdedag hver sommer.

Historielaget

Aktiviteten i historielagsdelen har skiftet en del gjennom årene. I de siste årene har mye vært knyttet til foto/arkiv, med utgivelse av kalender med historiske foto, publisering av bilder på nett og innsamling/ordning av privatarkiv.

I 1992 var det 50-årsmarkering for britiske bombeangrep på slagskipet «Tirpitz» i Fættenfjorden. Laget hadde en sentral rolle i dette arrangementet.

Ledere

 • Toralv Almlid (1986-1989)
 • Olav Haugom (1989-1992)
 • Kåre Vordal (1992-1993)
 • Olav Haugom (1993-1994)
 • Magne Grenne (1994-1998)
 • Roald Sandvik (1998-1999)
 • Reidar Dullum (1999–2001)
 • Kåre Dullum (2001-2003)
 • Øyvind Fiskvik (2003–2005)
 • Magne Grenne (2005-2009)
 • Olav Haugom (2009-2011)
 • Tor Grinde (2011-2014)
 • Kåre Dullum (2014-2015)
 • Øyvind Fiskvik (2015-2020)
 • Gunnar Stormoen (2020-d.d.)

Kilder

 • Opplysninger fra historielaget (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse 2019).

Eksterne lenker