Åstad naturreservat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Åstad naturreservat i Asker ble opprettet ved kgl. res. 17. sept. 1982, utgjør 161 dekar og er vernet som edelløvskogsreservat.

Naturreservatet ligger i østskråningen av Skaugumsåsen. Terrenget utgjør en bratt li med ur og stup og et slakt dalføre ned mot Stokkerelva og Åstaddammen. Berggrunnen består i hovedsak av permiske lavabergarter.

Formålet med fredningen er å bevare et uvanlig variasjonsrikt og frodig edelløvskogomåde. Vegetasjonen består av gråorheggeskog, gråoraskeskog, snelleaskeskog og alm-/lindeskog. Et godt utviklet busksjikt har hegg som dominerende art. Feltsjiktet viser stor variasjon fra våte til tørre vokseplasser, bl.a. finnes skavgras, krattfiol, skogstarr, slakkstarr og gulstarr, og elvesletten har store mengder strutseving. Naturreservatet viser en høy diversitet i vegetasjonssamfunn og er meget variasjonsrikt og frodig. Det har i tillegg stor pedagogisk verdi.


Koordinater: 59.87130116364612° N 10.461630178820792° Ø



Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Åstad naturreservat er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.