Åvik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Åvik
Åvik
Alt. navn: Åvig, Aavig
Først nevnt: 1668 (Aawigen)
Sted: Ved Svinør
Fylke: Vest-Agder
Kommune: Lindesnes
Gnr.: 433 (samt noe under 432 og 434)

Åvik (tidligere Åvig) er en havn og et strandsted i Lindesnes kommune. Den er en tidligere fisker- og loshavn.

Kart fra Aavig 1852.
Foto: (utsnitt) Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Rektangelmålinger 1: 50 000, 1D 5, Brun, 1852.
Fra Aavig, malt av Johan Nielssen (1835–1912)
Foto: Koren, Daniel: Omkring Lindesnes, 1914

Innledning

Innledning: I bygdeboka for Sør-Audnedal starter forfatteren Nils P. Vigeland med å beklage seg over den uoversiktlige eiendommene i Åvik, og har satt hhv. Spangereids og Sør-Audnedals lensmenn på saken. Han ender da opp med å komme innom en del av gårdene i Åvik, men bruker først en nummerering og henviser til en gammel, for så å gå over til gårds og bruksnummer for noen av gårdene.

Den gamle soknegrensen går gjennom Åvik på en nokså merkeleg måte, og lensmennene Presthus og Fidje har forsøkt å finne ut eierforhold til hus, som er oppført i et særskilt panteregister for Åvik og Svinøy. Svinøy er noenlunde klar, men for Åvik er det langt verre, så her får vi ta i bruk både skriftlige og muntlige kilder.[1]

Resten av beskrivelsen av Åvik i bygdeboka gjelder stort sett ulykker til sjøs.


Ulykker

Forlis

Flere loser, fiskere og sjøfolk omkom.

1900 Jens Jansen Aavigen og sønnen omkom under torskefiske. [2] Fra avisen: Omkomne Fiskere. Fisker Jens Jansen Aavigen af Svinør der med sine 2 Sønner laa paa Revet med sin Skøite paa Torskefiske, blev ifl. "Fædrelandsvennen" Lørdag Morgen paaseilet af en dansk Damper, hvorved Skøiten sank og Faderen med sin ældste Søn omkom, medens den yngste Søn blev reddet ombord i Dampskibet, der antages bestemt for England. En anden Svinørskøite, ført av Aksel Gabrielsen Aavig, var i Nærheden og opserverede Ulykken, men er formentlig ikke blit bemærket af Dampskibet. Den fandt senere paa Ulykkestedet Liget af Faderen og har bragt dette og meddelt om Ulykken til Svinør. Den omkomne Søn efterlader sig Enke og 3 Børn.Branner

 • 25. oktober 1843 brant skomaker Knud Aavigens verksted. [3]
 • Åvik brygge brant 19. februar 1954 [4]


Kommunikasjon

Dampbåt

1925 DS Lyngdal.


Veiforbindelse

Vei kom i 1910 fra Svennevik, i 1911 var veien fra Åvik til Lohnestranda ferdig.

Telegraf og telefon

Kom tidlig.

Brannberedskap

I kommunestyre 25de mars 1908, var sak nr 3 følgende:

Til medlemmer af Svinørs og Aavigs brandkommission istedetfor R J. Møskedal og Karl Ulriksen, hvilke er afgaat ved døden, foreslaaes: P. M. Danielsen, Svinør og Aksel Gabrielsen, Aavig.[5]

Post

Postskiltet i Åvik henger ennå på plass. Postnummeret var 4513 ÅVIK.
Foto: Rolf Steinar Bergli

Posthuset på Digitaltmuseum: http://digitaltmuseum.no/011011731748/?query=%C3%85vik&pos=6&count=16


Skole

Åvik skolehus

[Skoleprotokoll fra Åvik 1893-1906]


Handel

Forretninger

 • O. A Ouensen drev landhandel i Åvik fra april 1891. Drevet av Ole Andreas Ouensen som har bopel sammesteds. Opphørte februar 1894.[6]
 • Albert Syrdahl startet handelvirksomhet i 1917. [7]
 • Thonethe Korneliussen drevet av Hanne Thonethe Korneliussen drev handel fra 1911. [8]
 • Otto Olsen startet handelsvirksomhet 1911. Drevet av Otto Emil Olsen. [9]


Fiskeri

Fiskermanntallet 1941 for Åvik:

I protokollen over fiskere fra 1941 finner man (dette gjelder trolig bare Spangereid): [10]

 • Bertinius Børufsen f. 1871
 • Bertinius Jakobsen f. 1893
 • Lorents Ånensen f. 10/10-1870
 • Jakob Jakobsen f. 1881
 • Erling Jakobsen f. 1878
 • Ingvald Reiersen f. 1881
 • Otto Olsen f. 1861
 • Karl Rasmussen f. 1877
 • Peder Thompsen f. 1879
 • Jørgen Johnsen f. 4/6-1905
 • Gunnar Sydal f. 1861
 • Einar Olsen f. 1901
 • Selmer Salvesen f. 23/6-1893
 • Alf K. Rasmussen f. 24/4-1918
 • Magnus Engervik f. 1908
 • John (=Jon Karl) Rasmussen f. 26/12-1925

Merkeregister for fiskefartøy 1971

I 1971 hørte disse fiskefartøyene hjemme i Åvik - 18 stk: [11]

 • VA4LS, Glimt 2, Alf Jakobsen
 • VA5LS, Jenny, Norman Syrdal
 • VA6LS, Delfinn, Reidar Wårøy
 • VA23LS, Sjølyst, Daniel Syrdal
 • VA26LS, Hildøsund, German Olsen
 • VA28LS, Utvår, Jakob Karlsen
 • VA32LS, Vårøy, Ragnvald Wårøy
 • VA34LS, Rex, Jakfinn Haslund
 • VA44LS, Åvik, Tomas Reme
 • VA53LS, Skarvøy, Torbjørn Larsen
 • VA65LS, Ruggen, Johan Waarøy
 • VA71LS, Måken, Ragnvald Simonsen
 • VA102LS, Lill, Selmer Salvesen
 • VA108LS, Kvikk, Birger Hansen
 • VA124LS, Suksess, Sverre Børulfsen
 • VA151LS, Viken, T Johannessen
 • VA154LS, Laksodd, Reidar Wårøy
 • VA158LS, Bobb, Thorbjørn Wårøy

Register over merkepliktige norske fiskefarkoster 1990

 • 6 Stein Arne, Dag Østrem
 • 7 Laksholm, Torbjørn Larsen
 • 53 Skarvøy, Torbjørn Larsen
 • 61 Konder, Helmer Størksen
 • 71 Lyngholmen, Jan Homme
 • 75 Skarvøy, Terje Larsen
 • 94 Amigo, Leif Wilhelmsen
 • 151 Viken, T. Johannessen
 • 277 Bell-Rock, Torleif Wårøy

Andre verdenskrig

Signalen

Kart over tysk aktivitet under andre verdenskrig, registrert av Lindesnes pensjonistforening på 1990-tallet. Aktivitet under krigen i Åvik: 101: Festningsanlegg, 106: Artilleri, skytestilling, 107: Bunker, 109: Observasjonspost, 111: Brakker bygget til tyskere, 305: Luftvernkanon, 401: Hovedsteder for tysk administrasjon, 404: Forlegning offiserer, 413: Beslaglagt bygning.
Foto: Lindesnes bygdemuseum (utsnitt)

Det tyske kystfortet Åvik - "HKB 18/979" Btt. Signalen, Aavik", som ble anlagt 1941, flyttet til Landehobde i Mandal i august 1944. Husene med dagens adresse Elsvika 22, Åviksveien 354, 367, 374, 376, 404 og 414 var beslaglagt bygninger. Bygget i Elsvika var i brukt som forlegning for offiserer. På Signalen var det flere skytestillinger for artilleri og luftvernkanon samt bunkers, observasjonspost og flere brakker.

Krigsseilere

Mange sjømenn var fra Åvik, og flere krigsseilere kom herfra. [12]

 • Ludvig Georg Olsen (1910-1973)
 • Knut Marius Jansen (1922-1994)
 • Alf K. Rasmussen (rømte med Gerhard Torp og Søren Brandsnes over til England i åpen båt 1941)
 • Kaspar Rasmussen (1919-1986, skadet i Canada under øvelser under utdannelse til kampflyger)

Hus (kladd med oversikt over husene)

Tinglysningsprotokoll evt pantebok protokoll 43 Mandal sorenskriveri Aavigen "gammel nummerering":

Husnummerering 1920 "Strandstedet Aaviken" starter i pantebok Sør-Audnedal IV (52):


Dagens husadresse Bilde Eiendomsnavn, Gårdsnr/bruksnr Tidligere nummerering, andre gnr/bnr, husnr, fraskilt fra Gammelt nr. 1920-nr. Byggeår Andre opplysninger


Åviksveien 362 Åviksveien 362 i Lindesnes kommune.jpg 431/20, Fredly (under Syrdal) Tidligere festet under 431/3,6,9 og 432/7,8. 2 1
 • 1881 Skjøte fra Bertil Aanensen til Valle fattigvæsen på halvdelen av et hus paa fæstet grunn under 432 Svinø bnr. 8. (anm. tvilsomt hvord? til ang hus nr 1?)
 • 1911 Bygselbrev fra Jokum Fredriksen m fl til Emil Thorsen

(Fæstet under gnr 431 Syrdal bnr 3 skal antagelig være hus 5, bnr. 3,6,9, og grnr 432 Svinør grn 7,8.)

 • Emil Thorsens hus, tidligere eier: Aanen Olsen, Joh.? Børufsen og Bertil Aanensen.
 • Utskilt som gnr 431/20 Syrdal.
 • 1938: Thorsen
 • 1981: Olsen og Korsgaard
Ukjent 5 og 12 2 Fæstet under gnr 431 bnr 8,11 og 12 og Svinø 432/10.
 • 1880 Uskiftebevilling for Ole Olsens enke Sille Johanne Olsen
 • 1882 Skifte etter Ole Olsen hvorved utlagt enken Sille Johanne Olsen for : til: 1. Hans Chr. Olsen, Otto Gabriel Olsen, Oskar Søren Olsen
 • 1920 Ludvig Larsen er eier
 • 1961 Lensm. oppl. forsatt feste, eier er Sigrid og Alma Larsen
Ukjent 14 3 * 1835 Fæstebrev til Fredrik Petersen og kone paa en hustomt (muligens 2. hus)
 • 1868 Skjøte fra Kornelius Jørgensen til Ole Olsen Aavigen paa ""danes"" mo halvdel hus

Ingen feste nå

 • 1920 Ole Feland skal også ha kjøpt hustomt, uavklart
 • 1961 Bertinius Jakobsen er eier, lensm. opplyser at grunnen er kjøpt||
Åviksveien 360 - østre del Åviksveien 360 i Lindesnes kommune.jpg 431/51 i S. Undal (østre del) NB: ""Åvik, gnr. 432.""? 24 4 Byggeår: 1700-tallet * 1882 Obligasjon fra Henrik Jørgensen og Abel Jøgensdatter til R J Møskedal
 • 1898 Skjøte fra Henrik Jørgensen til Hans Henriksen. Protest på dette fra RJ Møskedal.
 • 1912 Skjøte fra Hans Henriksen til Herman Tobiassen (hus nr 15)på denn del et kammer? i Spangereid.
 • I følge Lensm. i S. Undal har Hans Henriksen senere solgt huset til Oskar S. Olsen.
 • 1920: Skomaker Oskar S. Olsens hus. På festet grund, under Syrdal eller Svinør eller Aavik.
 • Eier 1961: Anne Regine Olsen (enke etter Oskar Olsen).||
Åviksveien 378 Åviksveien 378 i Lindesnes kommune.jpg 432/19, Solheim 29 5 * 1920 Lindeman Jansen enkes hus, Jesine Jansen
 • Festet under gnr 432, Svinør bnr 11
 • 1927 Skylddeling, utskilt fra bnr 11
 • 1950: Jansen
 • 1966: Bnr 32 utskilt til Ånensen
Åviksveien 350 Åviksveien 350 i Lindesnes kommune.jpg 432/23, Solborg tidligere 432/11-1 6 Byggeår NB: 1900. * 1920 Elise Nielsen er eier
 • Festet under Svinør 432/11. Kjøpt grunn, 432/23. Ludvig Larsen Wårøy. Skylddeling 1949.
 • Norges bebyggelse: Ludvik L. Vårøy g. Johanna Urdahl. [13]||
Åviksveien 352 Åviksveien 352 i Lindesnes kommune.jpg 432/17, Betania 7 Byggeår NB: 1907, [14] *Anna Hansens hus i 1920.
 • Eier: Vestlandske indremisjon
 • Festet under Svinør 432/11 (hus nr 7/fnr 7). Huset ikke anført i det gamle register.
 • Åvik bedehus. Grunnen er gitt til dette. ||
Øverstranda 27 Øvrestranda 27 i Lindesnes kommune.jpg 433/35 433/8, Under 433/1 8 * 1920 Ole Jørgen Olsens er eier
 • Senere Hans K. Taraldsen eier
 • 1961 Bertinius Jakobsen er eier||
Øverstranda 21 og 23 Øvrestranda 21-23 i Lindesnes kommune.jpg 433/3 1 9 * 1920 Lorents Aanensens er eier
 • 1961 Lorents Aanensens arvinger er eiere||
Øverstranda 25 Øvrestranda 25 i Lindesnes kommune.jpg 433/17 16 10 * 1884 Skjøte fra Ole Ouensen til søn Otto Emil Olsen
 • 1920 Otto Emil Olsens hus
 • 1946 Fradelt
 • 1961 Jakob Karlsen er eier||
Åviksveien 363 Åviksveien 363 i Lindesnes kommune.jpg 433/9, 19, 22 ?? 33 12 * 1920 Gammelt nr 33 eies i fællesskab av Tom Torkelsen og Ida Isaksen.
 • Fæstet under gnr 433
 • 1961 Harry Svendsen Eidehavn er eier. Han har fått det av Elisabeth Berentsen. Gjelder gnr 433, bnr 9, 22 og 19.||
Åviksveien 376 Åviksveien 376 i Lindesnes kommune.jpg 433/26 34 14 * Herman Ulriksens enkes hus i 1920
 • 1961 Leonard Aanensen er eier||
Åviksveien 358- vestre del Åviksveien 358 i Lindesnes kommune.jpg 433/29 i Spangereid (vestre del) 3 15 * 1849 Skjøte fra Abraham Samuelsen Landaas? til Hanne Helene Hansdatter
 • 1876 Skjøte fra Hanne Helene Hansdatter til Nikolai Herman Tobiassen 1876
 • 1912 Byggeseddel fra O. R. O. Aavik til Herman Tobiassen og hustru på hustomt under 433/1
 • 1920 Nikolai Herman Tobiassens er eier
 • 1929 Skjøte fra Nikolai Herman Tobiassen til Amalie Knutsen og Hilda Tønnesen 1929
 • 1961 Anne Regine Olsen (Oskar S. Olsens enke) eier 1/2 av huset (nr 4) ligger i S. Audnedal. 1/2 i Spangereid nr. 15.||
Åviksveien 364 Åviksveien 364 i Lindesnes kommune.jpg 433/21 4 16 * 1836 Festeseddel til Andreas Nilsen på hustomt
 • 1856 Auksjonsskjøte til kjøpm. Søren Brodersen paa s. hus
 • 1856 Skjøte fra skifteretten i Søren Brodersens bo til Søren Salvesen
 • 1856 Skjøte fra Søren Salvesen til Nicolai Jensen
 • 1894 Skjøte fra Nikolai Jensen til Kristian Nikolaisen og beboelsesret for selger og hustru til endel av huset
 • 1907 Skjøte fra Kristian Nikolaisens enke, Alvilde, til Børuf Jakobsen og Haakon Jakobsen * 1920 Børuf Jakobsens hus
 • 1938 Skylddeling
 • 1961 Selmer Salvesen er eier||
Åviksveien 366 Åviksveien 366 i Lindesnes kommune.jpg 433/5 38 17 * 1889 Obligasjon fra Nils Jakobsen til Jakob Hansen Svennevig
 • 1920 Erling Jakobsens er eier
 • 1961 Bertinius Jakobsen er eier||
Åviksveien 368 Åviksveien 368 i Lindesnes kommune.jpg 433/7, Solvang 22 og 39 18 * 1836 Fæsteseddel til Sille Marie Ommundsen paa hustomt
 • 1860 Skjøte fra Sille Marie Ommundsdatter til Nils Pedersen
 • 1892 Skjøte fra Nikolai Simonsen til skomager Teodor Larsen
 • 1920 Karl Sørensen er eier
 • 1961 Emilie Homme, Vigeland er eier||
Åviksveien 370 433/24 6 og 27 19 * 1836 Fæsteseddel til Ole And. Ertmansen hustomt
 • 1840 Skifte efter Ole Andreas Ertmansen, hvorved utlagd enken Hanna Gurine Larsdatter
 • 1842 Skifte efter Hanne G. Larsdat. hvorved utleg enkemanden Ole Andr. Kristoffersen
 • 1920 Hans Henriksen er eier
 • 1948 Skjøte fra Marie Henriksen til døtrene Helga Margit Hansen og Hedvig Andrea Krantz
 • 1948 Skylddeling. Maren? Henriette Wårøy enke etter Tom L. Wårøy?||
Åviksveien 374 Åviksveien 374 i Lindesnes kommune.jpg Skolehuset, 433/30 23 Ikke opført i det ældre register. Skylddeling 1951.
Åviksveien 371 Åviksveien 371 i Lindesnes kommune.jpg 433/23, Borgheim 36 24 * 1868 Skjøte fra Olaus Olsen til Jan Jansen
 • 1905 Skjøte fra Jan Jansens enke, Abel S. Jansen til Knud Jansen
 • 1920 Knud Jansens hus
 • 1961 Margrethe Jahnsen er eier||
Åviksveien 367 Åviksveien 367 i Lindesnes kommune.jpg 433/27 40 25 * 1908 Obligasjon fra Emilie Børufsen til Gabriel Børufsen, Ingvald Reiersen og Opmar?? Sørensen for 1000 kr med pant i det halve hus (den andre halvdel av huset er iflg. dokumentet solgt til Bernhard Børufsen søn av Andr. B.), som eies av min mand Andreas Børufsen og mig
 • 1920 Andreas Børufsens er eier
 • 1961 Thomas Reme er eier||
Åviksveien 369 Åviksveien 369 i Lindesnes kommune.jpg 433/14 35 26 * 1897 Obligasjon fra J. Jakobsen til O. Nilsens enke, Mandal
 • 1898 Auktionsskjøte til Jakob Hansen Svennevig efter Jørgen Jakobsen
 • 1920 Jørgen Jakobsens hus
 • 1946 Skylddeling
 • 1961 Jørgen Johnsen er eier||
Ukjent 433/20 23 27 * 1874 Skjøte fra Lars Mikalsen til Jakob Kolbjørnsen 1874.
 • Rikard Kolbentsens hus
 • 1921 Auksjonsskjøte fra lensmanden i Spangereid efter Richard Jacobsen til Othea Reiersen
 • 1948 Skylddeling
 • 1961 Othee Reiersen er eier
Åviksveien 384-398 Åviksveien 384-398 i Lindesnes kommune.jpg 434/26 20 29 * 1844 Skifte etter Lars Olsen hvorved udlagt enken Aase Torbjørnsdatter
 • 1870 Skifte efter Syvert Larsen og hustru, hvorved hus er udlagt sønnen Ludvig og Teodor Syvertsønner, hver med en halvdel
 • 1920 Ludvig? og Teodor Syvertsen er eiere
 • 1923 Hjemmelsdokumentet fra skifteretten i Ludvig Syvertsen og hustru, hvorved dette hus med sjøbod m.v. er utlagt fællesbarnene Dora Trondsen og Emil Syvertsen i fællesskap
 • 1925 Auktionsskjøte i Teodor Syvertsen og hustrus bo til Andreas Sørensen
 • 1939 Skjøte fra Rudolf Andreas Sørensen f. 1900, til Sparebanken på hans halvdel av hus nr. 29, vedtatt av hustruen Birgit Othea Sørensen f. 1899
 • 1946 Obligasjon fra Aavik Fiskesalgslag v/styremedlemmene Karl Kristensen og Petter Carlsen til den norske creditbanksfilial i hus nr 33 og bygninger på .. grunn under gnr 432 bnr 11 Aavik. Alt med maskiner og inventar. Dette hus på gnr 434, bnr 26 utskilt til Aavik Fiskelag. Sjøboden solgt til Karl Olsen, flyttet til 1/2 hus bnr 14.
 • 1954 Erklæring fra Åvik Fiskesalgslag og skylddelingsmedem om at hus nr 29, Aavik står på den parsell som 1950 ble utskilt fra brukene 1-6 under gnr 434 og fikk bnr. 26. Hus 29 utgår, utskilt som gnr 434 bnr 26.||
Revet hus nr 30 Hus nr 30 19 30 * 1920 Karl Karlsen er eier
 • 1961 Lensm. oppl. at huset er revet grunnen solgt til Aavik fiskesalgslag||
Åviksveien 400 Åviksveien 400 i Lindesnes kommune.jpg 433/31, Stranda Utskilt fra bnr. 1 i 1952. [15] 18 31 Fra før 1900 [16] * 1920 Gulovna Thomasen er eier. Hun fikk huset skjøtet fra faren Simon Thomasen.
 • 1929 Sine Gulovna Thomassens bo skjøtet til Marie Jakobsen
 • 1952 Utskilt fra bnr 1
 • 1961 Marie Jakobsen er eier
 • Trolig bostedsnr. 5 i folketellinga 1900 [17], og bostedsnr. 24 i 1910 [18]. ||
Åviksveien 361 Åviksveien 361 i Lindesnes kommune.jpg 434/15 (tidl 433) 9, 28 32 * 1861 Skjøte fra Ole Ouensen til sønnesønn Teodor Olsen paa en del av hus (resten av huset av .. eies av Ole Ouensens avdøde søn Tobias Olsens familie)
 • 1864 Skjøte fra Teodor Olsen til Ingeborg Pedersdatter paa nævnte del av huset
 • 1875 Skjøte fra Ingeborg Pedersdatter til Ludvig Børufsen, bruksræt for sælgersken til deler av huset
 • 1881 Obligation fra Ludvig Børufsen til Børuf Kristiansen Aavig 1881
 • 1904 Kjøptekontrakt hvorav Ludvig Børufsens enke, Marie Nielsdatter sælger og hender til Herman Hansen
 • 1917 Kjøptekontrakt Herman Hansen sælger d hus til Selmer Høgdal
 • 1917 Skjøte fra Herman Hansen til Selmer Høgdal, vedtat av Marie Børufsen
 • 1917 Uskiftebevilling for Ludvig Bøurfsen enke Gunilde Marie Børufsen 1892, tgl. 1917
 • 1920 Sverre Olsen er eier ?? el. 1961?
 • 1923 Kjøpekontrakt vorved Selmer Høgdahl sælger til Selmer Salvesen Reme sit hus i Aavik
 • 1930 Erklæring om at huset er solgt ved tvangsauksjon
 • Overført til gno 434 bnr 15, fol 349 i Spangereid I, idet huset er solgt til Ingvald Reiersen, der også ahr fåt skjøte på grunnen.
Ukjent 434/19 Hus som brant 1952? Eiendom ytters på brygga. 17 33 * Fæstet under gnr 434, Svennevik øvre. Bnr 1,2,4,5,8 og 3.
 • 1835 Festebrev fra Øvre Svennevigs opsittere til Ulrik Syvertsen og Hanne Kristine, paa hustomt mv.
 • 1851 Skjøte fra Ulrik Ulriksens enke, Anne Kristine Hansdatter til søn Hans Ulr. Ulriksen.
 • 1857 Skjøte fra Ulrik Syvertsens enke, Hanne Kristine Hansdatter til søn Ulrik Ulriksen paa halvdelen? av hans hus.
 • 1857 Skjøte fra DS (den samme) til datteren Severine Ulriksdatter paa halvdelen av hus.
 • 1898 Skjøte fra Severine Ulrichsen til Karl Ulrichsen og bruksret for sælgersken av et beboelsesrom m.v.
 • 1905 Grunnbrev? fra øvre Svennevigs opsiddere til Karl Ulriksen paa hans hustru og børns levetid paa hustomt, jordb? på Aavigsnes.
 • 1906 Skifte etter Ulrik Ulrichsen og hustru, hvorved hus nr 17 og en uthus bygning er utlagt sønnen Karl Ulrichsen. Karl Ulrichsen bruker samtidig utlsagt gnr 434 br. 6.
 • Karl Ulrichsen er senere død og Lensm. i Spangereid oplyser carl hus er nu eies av Albert Syrdahl.
 • 1920 Albert Syrdahls hus.
 • 1927 Erklæring om at Albert Syrdals hus er solgt ved tvangsauksjon.
 • 1928 Obligasjon fra Ole Kristiansen til sparebank.
 • 1929 Bygselbrev fra øvre Svennevik oppsiddere til Olav Heddeland på hans og hustrus levetid på Odden for 15 kr årlig nr
 • 1929 Erkl. fra oppsittere på Svennevik øvre om at overn. bygselbrev kun er gyldig hvis Olaf Haddeland blir eier av husbygningene 1929.
 • 1930 Auksjonsskjøte i Ole Kristiansens bo til Rakel Nilsen.
 • 1932 Skjøte fra Rakel Nilsens arvinger til Einar Olsen.
 • 1933 Obligasjon fra Einar A. Olsen til Peter Fløystad.
 • 1939 Grundbokshjemmelerklæring for Einar Olsen f. 1901, opgit verdi kr 2500, 1939. Grunnbrev av 1937 med påt. 1939 fra Silius Samuelsen bnr 1, Karl Kristensen bnr 2, Julie VIdringstad - Johnsen bnr 3 v/Karl Kristensen i fb. fullmakt, se vedlegg, Emanuel Knudsen bnr 4, Gustav Hansen bnr 5 og Noruvi? Kristoffersen bnr 8 til Einar Olsen og hustru på hans levetid med årlig avgift kr 25,- med rett til fremleie av en tomt til Åvik Fiskesalgslag. Ellers må tomten ikke bortleies eller overdrages til andre uten grunneierens samtykke. Leiekontrakt av 1939 fra Einar A. Olsen f. 1901 til Åvik Fiskesalgslag for 30 år med årlig leie kr 15. 1939.
 • Utskilt som 434/19.
Ukjent 30 34 *1914 Bygselseddel fra oppsiddere paa øvre Svennevik til Oskar A. Olsen paa hustomt og et jordstykke paa Aaviksneset
 • 1920 Oskar A. Olsens er eier
 • 1926 Obligasjon fra Oskar A. Olsen til sparebanken
 • 1934 Obligasjon fra Oscar Olsens enke Mina (uskifte 1932)
 • 1949 Bygselbrev på tomten m v fra endel oppsittere på øvre Svennevik til Sverre Osvald Aavik for hans og hustrus livstid mot årlig leie kr 15.
 • 1949 Skjøte fra Maria? Aaviks uskifte legitimert til sønn Sverre Osvald Aavik på dette hus med forkjøpsrett for kjøerens søsken i tilfelle salg||
Åviksveien 408 434/18, Vollen Festet under gnr 434, Svennevik 1-9. 15 35 * 1835 Festebrev for Mikael Mikalsens og hustru paa hustomt
 • 1914 Skjøte fra Petter Mikaelsens enke, Gurine angivelig sittende i uskiftet bo iht gyldig testamente, til Jalmar og Jakfin Haslund med deres ... Petter Haslund paa hus nr. 15 der hæfte med pant i husene i Frit husvær
 • 1961 Jakfin Haslund er eier - antagelig ennå feste||
Ukjent 32 og 36 13 og 21 * Hanne Tonette Korneliusens formontlig samme hus som hus nr 21.
 • 1916 Skjøte fra Grethe Marie Isaksen til enke Hanne Tonette Korneliusen paa halvdelen av ""hus nr. 32"" i Aavig
 • Huset er ikke opført i gml. Register. Lensm. I Spangereid oplyser at Hanne Tonette Korneliussens hus ikke skal medkomme gl. nr 32 (nyt nr 36?) og er sælgerens Grete M Isaksen ikke er enken efter Torkel Isaksen.

Ladeg?? eier av nyt hus nr 12, fors? m flig? som hun som hus nr 21. ???

 • 1961: Lensm. oppgir Mathilde Rasmussen som eier også av grunnen nå samme hus som No 21 (tidl. 2 eiere derfor 2 nr.)||
Åviksveien 373 Åviksveien 373 i Lindesnes kommune.jpg 433/4 41 og 8, 25 og 31 20 og 22 * 1836 Festeseddel til Karl Fredrik Smith paa hustomt [19]
 • 1842 Skifte etter Gurine Olsdatter, hvorved d. hus er utlagt enkemanden Fredrik Smith
 • 1870 Skjøte til Fredrik Jokumsen til søn Jokum Tob. Fredriksen
 • 1885 Obligation fra Jokum Fredriksens enke Gjertrud Fredriksen til H. A. Olsen bl.a. i hendes hus i Aavigen
 • 1914 Skadesløsbrev fra Bertinius Børufsen til Arnt Henriksen Randø med pant i hans hus i Aaviken
 • 1920 Peder Severin Pedersen er eier
 • 1922 Dødsattest for Fredrik Jokumsen og hustru
 • 1961 Iflg lensmanden er det, samme hus som nr. 20, eier Bertinius Børufsen, gnr 433 br 4, skylddeling 122.
 • 1961: Bertinius Børufsen er eier

Bertinius Børufsen og Peder Severin Pedersen. Gl. Nr 31 er samme hus som gl. Nr 8. Lensm i Spangereid oplyser at hus gl. Nr 8 og 25 staar under samme tag og sameledes hus som nu har to eiere, Bertinius Børufsen (nr 8 og Peder Severin Pedersen (nr 25). Huset (formaelig? det hver hus?) har tidligere vert eiet av Jokum Fredriksen og samme har hans enke Gjertrud. ||

Åviksveien 402 Åviksveien 402 i Lindesnes kommune.jpg 434/12, Solheim (tilhører Øvre Svennevik) Utskilt fra bnr. 1-5 og 8 i 1921. ""Hus nr. 36 i følge medd. fra lensmanden, hitført? fra reg. IV fol. 261."" [20] Husnummer 28 i 1920. Gammelt nummer 21 og 26. 21 og 26 (32 og 37) 28 (36) * 1852 Skjøte fra Lars Henriksens enke, Larsine? Isaksdatter til søn Henrik Larsen
 • 1852 Skifte etter Ellen Torkildsdatter, hvorved huset er udlagt datteren Torborg Serius? Madsdatter??
 • 1873 Skjøte fra Tomine Tønnesdatter til Reinert Reinertsen paa et av Karsten Taraldsen kjøpt hus i Aaviken
 • 1920 Albert Syrdal er eier, festetomt under 433/1.
 • 1961: Leiru Rike / Eike??? er eier||
Elsvikveien 17 Elsvikveien 17 i Lindesnes.jpg 432/14, oppe i bakken nord for havna/stranda Byggeår NB: 1914, [21] Eier: NB: Karl Olsen f. 1878 Hidra, g. Salmine Syvertsen f. 1880 i Åvik. Foreldre Gurine og Ludvig S.
Elsvikveien 22 Elsvikveien 22 i Lindesnes.jpg 432/12,  Byggeår, NB: 1908, [22] Eier: NB: Olav Jakobsen. Leieboer:
Revet hus nr 11 Festet under 433/1 * Bygget av Ole Andreas Olsen
 • 1920 Ole Andreas Olsens enkes hus
 • 1961 opplyser lensm. at huset er revet.||
Øverstranda 33 Øverstranda 33 i Lindesnes kommune.jpg 433/28, Sjøstrand NB: 1953
Åviksveien 349 Åviksveien 349 i Lindesnes kommune.jpg ?
Åviksveien 353 Åviksveien 353 i Lindesnes kommune.jpg 431/4-12 (NB), 432/44 (nå)
Åviksveien 354 Åviksveien 354 i Lindesnes kommune.jpg 432/8, Gml hus nr 10 10 Byggeår NB: 1901 NB: Petter Haslund, g. Josefine Hansen Vårø. Norges bebyggelse: http://www.nb.no/nbsok/nb/d1bc28e532c9cb5d3606109b8203e46b?index=57#657 - Folketellinga 1910: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036595000022 Skjøte 1903: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=18512&uid=ny&idx_side=-274
Åviksveien 356 Åviksveien 356 i Lindesnes kommune.jpg 433/6, Solheim
Åviksveien 357 Åviksveien 357 i Lindesnes kommune.jpg 432/71 432/7 (SA2), Muligens blitt 432/71? senere?? Byggeår 1900-1924. Eier: NB 1953: Adler Larsen Åvik, f. 1/3-00
Åviksveien 372 Åviksveien 372 i Lindesnes kommune.jpg Egen artikkel i Glimt.
Åviksveien 375 Åviksveien 375 i Lindesnes kommune.jpg 433/2
Åviksveien 404 Åviksveien 404 i Lindesnes kommune.jpg 434/42 (NB:434/1) FT1900: 11, FT1910: 18f 30? * 1953 Sverre Åvik er eier
Åviksveien 406 Åviksveien 406 i Lindesnes kommune.jpg 434/15, Sjølyst Sefrak: bygd 1700-1799.
Åviksveien 410 Åviksveien 410 i Lindesnes kommune.jpg 431/8/2 , (NB 431/1) Sefrak: 1800-1824 (begge deler av huset) Eiere: NB: s. 637, eier Bertinius Jakobsen f. 1892 i Åvik. Postbud og fisker. Forl. Emilie og Nils J.
Åviksveien 414 Åviksveien 414 i Lindesnes kommune.jpg 432/9 (står også nyere hus på samme bnr), Sefrak: 1800-1824, uthus samme datering.

Kilder

 1. Sør-Audnedal bygdebok s. 508
 2. Flekkefjordsposten 22. juni 1900 http://www.nb.no/nbsok/nb/d981661304796d1290c12bea2c9620c1?index=15
 3. Morgenbladet 5. november 1843 http://www.nb.no/nbsok/nb/fb4f2cba0d94cf5e8bd47801f90067a9?index=10
 4. 50 år siden Odden i Åvik brant, Alf E. Hansen, Glimt fra Lindesnes 2003
 5. Lindesnes - Frisindet folkeblad for Vestagder. 25/3- 1908.[1]
 6. Norsk Kundgjørelsestidende 29. mai 1891
 7. Norsk Kundgjørelsestidende 1917.04.30 http://www.nb.no/nbsok/nb/547d1d272cc747e7dcb1d82f3a674e89?index=3
 8. Norsk Kundgjørelsestidende 1911.05.11 http://www.nb.no/nbsok/nb/689895b9b7e4e7d5d07a4cd743c1f731?index=5
 9. Norsk Kundgjørelsestidende 1911.03.24 http://www.nb.no/nbsok/nb/b88ae934273a5f320408b3f65fb83747?index=4
 10. Hentet fra manntall scannet av Skarpeid slekt og historieformidling, original hos IKAVA.
 11. Data fra Digitalarkivet, Merkeregister for fiskefartøy 1971: <http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=mk22001971>
 12. Glimt fra Lindesnes, 1995
 13. Norges bebyggelse http://www.nb.no/nbsok/nb/d1bc28e532c9cb5d3606109b8203e46b?index=57#657
 14. Norges bebyggelse: http://www.nb.no/nbsok/nb/d1bc28e532c9cb5d3606109b8203e46b?index=57#659
 15. Tingslysing: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=18499&uid=ny&idx_side=-237
 16. Sefrak
 17. Folketellinga 1900: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01037236000002
 18. Folketellinga 1910: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036596001712
 19. Tingbok: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=18401&uid=ny&idx_side=-114 for fire ulike festebrev.
 20. Tinglysing: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=18498&uid=ny&idx_side=-32
 21. Norges bebyggelse: http://www.nb.no/nbsok/nb/d1bc28e532c9cb5d3606109b8203e46b?index=57#659
 22. Norges bebyggelse: http://www.nb.no/nbsok/nb/d1bc28e532c9cb5d3606109b8203e46b?index=57#657