Øksne

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Øksne er et skogsvann på vestsiden av innsjøen Eikeren, på grensen mellom kommunene Øvre Eiker og Holmestrand. Vannet ligger 403 moh., har en omkrets på drøyt 16 kilometer og dekker et areal på omtrent 2,5 km2. Det har tilsig fra nabovannene Tistillen i nordvest og Mjøvannet i sørvest, samt fra Auretjenn og andre mindre tjern og myrer.

Den vestre delen, som er atskilt fra resten av vannet med noen små øyer, kalles også for «Vesleøksne».

Øksne er reservoar for Hakavik Kraftverk, og fra Øksnedammen i Sjulerudvika ledes vannet i en underjordisk tunnel fram til kraftstasjonens vanninntak. Samme sted har vannet naturlig utløp gjennom Storelva ned til Eikeren. Vannet er dermed en del av Hakavikvassdraget, som er sidevassdrag til Eikerenvassdraget og Drammensvassdraget.

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Øksne inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!