Øre kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto: Halvard Hatlen
Foto: Halvard Hatlen

Øre kirke ligger ved Skeisdalen, helt nede i sjøkanten ved Batnfjorden, i Gjemnes kommune. Kirken ble vigslet i 1865, og restaurert til hundreårsjubileet i 1965. Dette er trolig den tredje kirken på dette gamle kirkestedet. Kirke på Øre er nevnt i et bevart dokument fra 1303, men det har trolig stått kirke på stedet i lang tid før dette.

Kirken har et ytre omriss som en korskirke med avkortede korsarmer og bygd i laftet tømmer. I tårnet er det to kirkeklokker, den eldste fra 1759 og den andre fra 1865.

Interiøret er som en langkirke og galleriet går over bakerste del av kirken og fremover på begge sider. Altertavlen er fra 1906, malt av Marie Hauge. Motivet er Jesus i Getsemane. Altertavlen erstattet et kors - dette er nå på plass på høyre sidevegg i kirken etter en tid å ha fungert som juletrefot i kirken!

Et krusifiks fra den tidligere kirken er det mest verdifulle inventaret i kirken. Krusifikset er noe defekt. Etter en auksjon (trolig) ved riving av gamlekirken, havnet krusifikset på gården Silset, og var der frem til 1964, da det ble det gitt tilbake til kirken av Solveig Silset. Riksantikvaren rangerer krusifikset svært høyt. Han foreslår en datering til 1480-åra som hjemlig importkunst fra Lübeck i Tyskland.

Bauta

En bautastein er reist ved kirken over John Nergård (1759-1885), han var stortingsmann, lensmann og bondefører. Han er kjent for sitt agitasjonsskrift En odelsmanns tanker om Norges nærværende forfatning, dette skriftet kalles ofte bare for Olaboka, og var et angrep på embedsmennene.