Ørland våtmarkssystem

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Ørland våtmarkssystem er et ramsarområde i Ørland kommune, Sør-Trøndelag, etablert i 1985. Det består av et naturreservat og tre fuglefredningsområder. Til sammen omfatter det 29,2 km2, både land- og sjøområder.

Våtmarkssystemet på Ørlandet består av fire grunne kystområder: Grandefjæra naturreservat, Hovsfjæra dyrefredningsområde, Innstrandfjæra dyrefredningsområde og Kråkvågsvaet dyrefredningsområde.

Flere av disse fjæreområdene tørrlegges ved lavvann, slik at mudderflater blottlegges. Både mudderflatene og områdene med grunt vann er attraktive beiteområder for flere typer fugler, både slike som har fast opphold, og arter som mellomlander under trekket. Området er særlig viktig for ender, svaner og vadefugl under trekket vår og høst. Blant de typiske artene for området finner vi svartand, sjøorre, ærfugl og sangsvane.