Østerdølen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Avisa Østerdølens avishode 22.07 1904. Det var tegnet / formgitt av Grafisk kunstanstalt A. Døring i Trondheim i 1904.

Avisa Østerdølen kom med sitt første nummer fredag 22. juli 1904. Avisa ble gitt ut av Trygve Olafson Berg, som må ha engasjert Olaf O. Berg som forrretningsfører og lærer Reidar Hompland som redaktør. Avisa kom ut på Tynset, hvor den også hadde sitt eget trykkeri; Østerdølens trykkeri.

I første-utgaven av avisa ber man om tålmod hva angår utstyr - utrustning og staffasje. Folk fra hele Østerdalen anmodes om å melde seg som korrespondenter, eventuelt å komme med det de har å melde av interessante hendinger. Det planlegges å komme med to avise per uke; hver tirsdag og fredag.

De mer redaksjonelle betraktninger sier seg å ville støtte opp Østerdølenes hovedkarakteristiske væren; frisinnetheten. At avisa ble plassert/startet opp i «Tønset», som Tynset het den gang, kan virke å ha vært en tilfeldighet. Det sies da også klart fra at avisa ikke skal være et organ for Tynsetbygdene, men som navnet forespeiler, for hele Østerdalen. Prisen virker da heller ikke fryktinngytende; 90 øre kvartalet.

Endringer i redaksjonen?

Slik framsto avisas kolofon fra "første-utgaven" til og med nr. 17 den 28. februar 1905.

Det er naturlig at redaksjon og en avis` øvrige stab endres underveis. Men i Østerdølens tilfelle ser vi at utgiver og forretningsfører forsvinner fra kolofonen fra og med avis nr. 18, fredag 3. mars 1905. Da står kun redaktør Homplands navn alene sammen med trykkeriets navn. Og fra nr. 82 den 31. oktober 1905 oppgis kun at avisa trykkes på Tønset i Østerdølens trykkeri. Da kan man falle i tanker om at her har skjedd både et skifte av eiere og redaktør. Men se det finner man ikke ut; verken av avisas egne utgaver eller i de "jubileumsberetninger" som er funnet om avisas historie: Verken i Østlendingen gjennom 50 år fra 1951 eller Østlendingen 1901 - 5. januar - 1976 har noensomhelst anførsler om disse forholdene.

Retning

De to som virker å være initiativtakere til avisa; Trygve O. og Reidar o. Berg var gode Venstre-mænd, og det ser vi snart at lærer Reidar Hompland også var. Redaktør Reidar Hompland må ha vært en sterkt engasjert mann. Vi ser det blant annet på hans skriverier i forkant og under debattene omkring det som er blitt kjent som «7. juni-vedtaket». Dette blir da også framhevet av Per Hvamstad i hans artikkel om Nord-østerdølenes forhold og stillingstaken til begivenhetene i 1905. Blant annet peker Hvamstad på Homplands forsvar av kvinnene og deres, etter hans mening, selvfølgelige rett til å avgjøre landets politiske sammensetning med hensyn til tidens stemmerettsbevegelse.

Men også på mer jordnære og lokale forhold virket Hompland å ha vært en av de mer "ektefødte" Venstre-radikalere. Østerdølens reportasje av 28. mai 1906 fra et møte i regi av Tønset Gaardbrugerforening der man drøftet «de enkelte Poster i Landmandsforbundets Program» forteller at «R. Hompland» argumenterte sterkt for det urettferdige ved at statskassen skulle ha sine vesenstlige inntekter gjennom tollen. Dette ville især ramme den fattigste del av befolkningen, som ville ha tjent sterkt på at skatteskruen ble satt til på dem som hadde mest.

Kilder og litteratur

  • Østerdølen - forskjellige utgaver.
  • Grambo, Per: Østlendingen gjennom 50 år: 1901-1951, Elverum 1951
  • Hvamstad, Per: «1905 i Nord-Østerdalen» i Årbok for Nord-Østerdalen 2005
  • Skjegstad, A: Østlendingen 1901 - 5. januar - 1976, Elverum U.Å.