1900-tallet

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «20. århundre»)
Hopp til navigering Hopp til søk

(1800-tallet1900-tallet2000-tallet)

I Norge historie startet 1900-tallet med de siste skritt mot løsrivelse fra Sverige, og i 1905 ble personalunionen oppløst. Haakon VII ble valgt til Norges konge. Under første verdenskrig var Norge nøytralt men med en uuttalt støtte til de allierte. Til tross for store tap på sjøen, da tyske ubåter også angrep nøytrale skip, var det også stor fortjeneste å hente under krigen. Den russiske revolusjon og omveltningene i Europa etter verdenskrigen førte blant annet med seg en splittelse i arbeidsklassen, og en radikalisering av deler av den. I 1929 kom det store krakket, noe Norge også fikk merke følgene av.

I april 1940 ble Norge angrepet av tyske styrker. Konge og regjering flyktet til England med fullmakt fra Stortinget til å styre landet gjennom krigen. Etter to måneder måtte de norske styrkene kapitulere, og fem års okkupasjon fulgte. Vidkun Quisling ble innsatt som statsleder, med Nasjonal Samling som statsbærende parti. Norsk motstandsbevegelse var aktiv gjennom hele krigen. I mai 1945, etter Hitlers selvmord og Berlins fall, kapitulerte de tyske styrkene.

Etterkrigstiden var først preget av gjenoppbygging. Norge var i 1950- og 1960-årene et land i utvikling, med en svak økonomi. Dette endret seg radikalt i 1970-årene, da man begynte å utvinne olje i Nordsjøen. Oljen har siden gjort Norge til et av verdens rikeste land.

1900-årene 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910-årene 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1920-årene 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930-årene 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940-årene 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1950-årene 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960-årene 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970-årene 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980-årene 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990-årene 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000-årene 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Se også