4. Gumpi sjuvdnjedim

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Pitesamisk: Norsk omsetting:
4. Gumpi sjuvdnjedim 4. Ulven blir skapt
Dah dulutja áj subtsastillin, áhte bahágis galgaj gumpiv sjuvdnjedit. Sjuvdnjedij galle sån gumpiv, vala idtjij máhte hieggav vaddet. Ij lam sån åbånis siejpev lägim gumpij, dan dihta atjaj gilos årrot ja áhte e galgam aktak jåkksåt suv. Dei gamle fortalte òg at den onde tok til å skape ulven. Han skapte endatil ulven, men greidde ikkje å gje han liv. Han gav ikkje nokon som helst hale åt ulven, slik at han vart rask og ingen kunne få tak i han.
Vala gu dalle ij máhte hieggab vaddet, råhká bahágis, atja ietj Jubmel vaddet hieggab gumpij. Dä viddij dalla Jubmel hieggab gumpij. Ja dä galgaj áj sån dal válldam biehtse-girragav giehtaj ja bálgestij dáb gumpi maŋŋáj, gu gumpi lij guohtsalimen, ja dä sjaddaj dat guhkes ja lussis säjjpe. Men sidan han ikkje kunne gje han liv, trygla den onde til Gud sjølv at Han skulle gje liv åt ulven. Så gav Gud liv åt ulven; og så tok òg Gud eit furuskott og kasta etter den ulven da ulven sprang, og så vaks han til den lange og tunge halen.

Kjelde

Denne historia er transkribert til tilnærma standard pitesamisk rettskriving frå Népköltsi gyűjtemény a Pite lappmark Arjepluogi egyházkerületéből (1893) av Halász Ignácz.

Om språkforma

Som i dei andre nedskriftene av Halász Ignácz er det tidvis noko upresis attgjeving av fonemlengda. Dette er justert etter beste evne. Visse alderdommelege trekk som i moderne tid helst blir rekna som umesamisk kan nemnast — det gjeld først og fremst akkusativsformer som stámpap, hieggap og dáp der moderne pitesamisk har -v heller enn -b eller -p.