Finansdepartementet

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «4. departement»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Regjeringsbygningen fra 1904, hvor Finansdepartementet har tilhold.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Finansdepartementet (til 1999 Finans- og tolldepartementet) ble opprettet med virkning fra 1. januar 1819, da departementet endret navn fra 5. departement til Finans-, handels- og tolldepartementet.

Historie

Originalt skilt i Finansdepartementets inngangsparti.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Ved utnevningen av Regjeringsrådet 1814 2. mars 1814 var saksporteføljen delt mellom tre departementer:

  • 1. departement (finans-, regnskaps- og skattesaker)
  • 4. departement (handel- og tollsaker)
  • 5. departement (økonomisk forvaltning, offentlig industri, skog- og bergverksvesen)

Da regjeringsrådet 27. november 1814 ble erstattet av Første Wedel-ministerium ble 4. departement og 5. departement lagt ned og sakene ble i hovedsak flyttet til 1. departement, som da fikk benevnelsen 5. departement (finans-, handels- og tollsaker).

I forbindelse med navneendringen 1. januar 1819 fikk departemenet overført de fleste sakene fra det daværende 4. Departement (innenrikssaker) som samtidig ble lagt ned.

23. mars 1822 ble regnskaps- og revisjonssakene overført fra Finans-, handels- og tolldepartementet til det nyopprettede Revisjonsdepartementet.

1. januar 1846 fikk Finans-, handels- og tolldepartementet navnet endret til Finans- og tolldepartementet. Handelssakene ble overført til det nyopprettede Indredepartementet.

Ansvar

Departementet har ansvar for langsiktig økonomisk planlegging i økonomisk virksomhet, blant annet gjennom å utarbeide nasjonalbudsjettet og å forberede statsbudsjettet. De fleste sider ved statens økonomiske politikk og virke er underlagt dette departementet gjennom dets direktorater.

Lokalisering

Siden 1978 har departementet alene disponert Den gamle regjeringsbygningen i Akersgata 40, og bygningen blir derfor ofte kalt bare Finansdepartementet. Departementet har hatt tilhold i bygningen fra 1906, men fra starten av sammen med andre departementer og statsetater.

Kilder