500-tallet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

500-tallet er i den vanlige periodeinndelinga delt mellom to underepoker i jernalderen: folkevandringstida (omkr. 400–550) og merovingertida (omkr. 550–800).

Funnmaterialet fra begge disse periodene er nokså begrensa, men sammen med gardsnamn, naturvitenskapelige analyser av blant annet pollen og andre metoder vet vi allikevel en del om utviklinga på 500-tallet. En rekke av bygdeborgene ser ut til å ha vært i bruk i dette århundret, hvilket tyder på urolige tider. Selv om Norge ikke var direkte berørt av folkevandringene, kan det ha vært liknende forhold her som på kontinentet, om enn i mindre skala. I landbruket ser vi at mange av de mindre gårdene som var etablert på 300- og 400-tallet ble lagt øde, og at man trakk sammen i større enheter. Her trekkes gjerne klimaendringer fram som en årsak; de gode forholdene for landbruket i århundrene før erstattes av et kaldere og mer arbeidskrevende klima på 500-tallet.

Begivenheter

Fødsler

Dødsfall