A/S Salterød Verft & Verksted

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

19. april 1917 anmeldes firmaet A/S Salterød Verft & Verksted til firmaregisteret hos fogden i Nedenes. Formålet er å drive verft, mekanisk verksted m.v. på Saltrød.

Aksjekapitalen er på kr 100 000, fordelt på 100 aksjer. 50% er betalt, resten innbetales etter direksjonens bestemmelse. Vedtekter er fastsatt 9. september 1916. Ansgar Møller er disponent. Direksjonen består av skipsreder Anton Aanonsen, Saltrød (formann), skipsreder Johan Severin Andreassen, Havstad (viseformann) og disponent Emil Samuelsen, Larvik. Suppleanter er grosserer Paulus Møller, Arendal og kjøpmann John Aanonsen, Saltrød.[1]

I en landsdekkende annonse i 1917 annonserer verftet sine tjenester. Man kan bygge nye motorskip og lektere, og kan også reparere treskip.[2] En grundigere analyse kan vise om dette ble noe mer enn et dristig forsøk i en krevende tid, preget av spekulasjon. Eller om det faktisk ble en viss produksjon i årene som fulgte.

I Norsk industri- og næringshaandbok (Emil Diesen 1917) er selskapet omtalt. Formålet beskrives innenfor jern og treskipsbyggeri, jernkonstruksjoner, platearbeider. Ingeniør Ansgar Møller er disponent. Aksjene er nå fullt innbetalt, kr 100 000.- og utbyttet for 1917 noteres til 10 prosent. Standardtyper beskrives som 500/600 tons dw lasteskip. Så er det også anført at man har slipper under planlegging, samt «3 beddinger».[3]

I Den Norske sjøfarts historie 3:1 s 195, omtales også «Salterød verft». Dette kan (må?) relateres til et tidligere verft. I Ansgar Møllers vita står det flere steder at han var disponent ved Salterød Verft & Verksted A/S i årene 1917-1919. I Norges bebyggelse[4] finner vi omtalt Saltrødgården (gnr 41:36). Den skal tidligere ha vært administrasjonsbygning for Saltrød verft.

I Agderposten 13/12 1991 omtales Molandsplatten 1991. Motivet er aldersboligene på Saltrød, bygget i 1963 og 1964. I tilknytning til dette viser Agderposten også et bilde med teksten: «På det gamle fotografiet ser vi litt av "Aanonsengården" helt til venstre. I forgrunnen rester av "Saltrød Værft og Verksted". I bakgrunnen skimtes Stokken kirke bygd i 1879».[5]

Saltrøds siste sukk som skipsbygger-sentrum

I Agderposten 12/6 1961 har signaturen «A. M.» en liten artikkel om skipsbygging på Saltrød:

Fra en god venn av Agderposten har vi mottatt:

I tilslutning til søster Anna Karlsens meget interessante opplysninger om treskipsbyggingen på Saltrød i gamle dager, kan det kanskje - historisk sett - være av interesse også å høre litt om et forsøk i nyere tid på å gjenoppta det gamle virke derute -

Høsten 1916 - midt under første verdenskrig - ble der av interesserte Arendalsfolk dannet et selskap - Salterød Verft og Verksted - opprinnelig med henblikk på leveranser av platearbeider og jernkonstruksjoner. Det amerikanske utførselsforbud for jern og stål i 1917 medførte imidlertid at arbeidsprogrammet måtte omlegges og man gikk da - tvunget av omstendighetene - inn for å oppta den gamle Saltrødtradisjonen - nemlig å nytte vårt eget materiell - skogen - som grunnlag for virksomheten.

Der forelå på den tid stor interesse for sjømessig transportmateriell - bl.a. for lektere og det varte ikke lenge før flere ordres forelå. - Det varte heller ikke lenge før der også kom forespørsel på motorskip, som resulterte i ordre fra et Skiens-rederi på en ca 200 tonns båt, der ble levert i løpet av det første driftsår.

I mellomtiden var der ført forhandlinger med et vestlandsfirma om et større motorskip og dette ble levert i 1919. - ca 700 tonn d.w. Selskapet var i den heldige situasjon å ha hedersmannen "gamle Aanonsen" som konstruktør og leder av arbeidet og høsten 1919 ble fartøyet avlevert.

I og med at krigen var slutt ble interessen for treskip også borte og hermed er vel også Saltrød som et skipsbyggersentrum ute av sagaen.

A. M.

Leveranser fra Saltrød verft & verksted

  • MS Jørn, 1918 Bygget som JØRN av Saltrød Verft & Verksted, Arendal for Lars Jørgensen, Skien. Levert i august. Motorisert lekter m treskrog. 174 brt, 97 nrt.[6]
  • MS Haldenut bygget for Carl Jebsen, Bergen.[7]

Referanser

  1. NKT 5/5/1917
  2. Annonse Norges handels og sjøfartstidende 7/8/1917 + 18/9/1917
  3. Norsk industri- og næringshaandbok (Emil Diesen 1917)
  4. Norges bebyggelse. Herredsbindet for Aust-Agder østre del s 585/Stokken
  5. Agderposten 13/12/1991
  6. Skipshistorie.net 5/12/2015
  7. Agderposten 26/2/1970 og 2/12/1969 - "for femti år siden"