Akershus Universitetssykehus

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Ahus»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Moderne sykehusarkitektur: Det er det danske arkitektfirmaet C.F. Møller som har tegnet Ahus. Arkitekturen er preget av klare og enkle linjer. Ønsket om å skape en åpen og inviterende arkitektur, med åpne løsninger og omgivelser som kommer alle brukergrupper i møte, har vært styrende for utformingen av sykehuset.
Foto: André Clemetsen
Akershus universitetssykehus (Ahus) på Nordbyhagen. Ahus dekker lokal- og sentralsykehusfunksjoner for 340 000 mennesker. Sykehuset ble tatt i bruk 1. oktober 2008 og er Lørenskogs største arbeidsplass med omkring 4800 ansatte.
Foto: André Clemetsen
Hovedinngangen på Ahus i 2008.
Foto: Wikimedia Commons

Akershus Universitetssykehus (Ahus) ligger på Nordbyhagen i Lørenskog kommune, mellom Gamleveien og Sykehusveien/Strømsveien. Helseforetaket eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med overføringen av spesialhelsetjenesten fra fylkeskommunen til staten. Ahus het tidligere ’’Sentralsykehuset i Akershus’’ (SiA), og ble tatt i bruk høsten 1960.

Ahus dekker lokal- og sentralsykehusfunksjoner for 340 000 mennesker fra de 13 kommunene på Romerike, i tillegg kommer kommunene Enebakk og Rømskog, samt bydelene Bydel Alna, Grorud og Stovner i Oslo.

Utbygging

Akershus fylkesting vedtok i september 1947 å reise SiA på gården Nordbys grunn. Byggearbeidene på SiA startet i første halvdel av 1950-åra. Sykehuset ble tatt i bruk høsten 1960, men offisielt åpnet 15. mai 1961. Sykehusområdet ble over tid bygd ut med boliger, barnehage og butikk. Sykehuset fikk sitt andre større byggetrinn i 1978. Senere er bygningsmassen utvidet med en rekke bygg, men funksjonene var spredt, og i løpet av 1980-åra og 90-åra gjennomlevde sykehuset økende driftsproblemer. Disse problemene kombinert med forventningene om sterk befolkningsvekst, gjorde at Akershus fylkeskommune i begynnelsen av 1990-åra startet planleggingen av et nytt sykehus. Stortinget vedtok i 1999 at SiA skulle bli universitetssykehus. Undervisninga startet i 2001. Byggearbeidene for Ahus ble påbegynt i mars 2004. Sykehuset ble tatt i bruk 1. oktober 2008. Sykehuset har et bruttoareal på 137 000 kvadratmeter.

Avdelinger

Sykehuset har sin største virksomhet på Nordbyhagen. Dessuten har det avdelinger som Lillestrøm sykehus, Stensby sykehus (Eidsvoll) - nedlagt 2013 - og distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker på Jessheim, Lillestrøm og Grorud. Sykehuset har også en korttidsenhet på Romsås og en lindrende enhet på Skedsmotun. Ahus har 615 vanlige sengeplasser og behandler årlig ca. 67 000 somatisk innlagte pasienter og har i tillegg mer enn 160 000 polikliniske konsultasjoner.

Stor arbeidsplass

Ahus er Lørenskogs største arbeidsplass med omkring 4800 ansatte. På grunn av sitt lange nærvær i kommunen har sykehuset skapt et eget og særpreget lokalsamfunn på Nordbyhagen. På sykehusområdet er det blant annet fem barnehager med plass til ca. 270 barn. Alle barnehagene ligger i Nordbyhagaveien. I Nordbyringen 1 ligger en dagligvarebutikk. En helikopterbase med kontorer og anlegg ligger spredt på området. Hovedanlegget har imildertid innkjørsel fra Torshovkrysset hvor også to helikoptre er stasjonert.

Ansatte


0230 Lorenskog komm.png Akershus Universitetssykehus er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.