Nordby (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordby
Fylke: Akershus
Kommune: Lørenskog
Gnr.: 113

Nordby er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 113. Nordby grenser i sørvest og vest til Hammer og Torshov, i nord og vest til Haneborg langs Fjellhamardammen og Fjellhamarelva, i øst til Skedsmo kommune, Bårli og Plåterud og i sørøst til Hovelsrud og Østby.

Navnet kommer av Norðbýr, som betyr nordgården, og navnet må være gitt ut fra beliggenheten i forhold til Hammer. Den gamle uttalen er nó`łby. Ryddingen er tidfestet til tidlig vikingtid. Nordby var en av de gårdene som ble holdt i hevd gjennom hele middelalderen. På 1300-tallet var det privatpersoner som eide Nordby, men så må gården ha blitt solgt eller donert til kirken, for omkring 1600 dukker den opp blant det kirkegodset som kronen konfiskerte i forbindelse med reformasjonen. Gjennom et makeskifte i 1650 ble Nordby borgergods, og slik forble det i lang tid, for gården hadde attraktive sagbruk. Ikke før mot slutten av 1800-tallet kom det selveiere på Nordby, og sagbrukene var da gått over til AS Fjeldhammer Brug.

Utparselleringa av Nordby startet i 1890-åra, og straks etter andre verdenskrig ble det aller meste av Nordby solgt av Lørenskog kommune. En del av arealene ble brukt til boligformål, men en vesentlig del ble avgitt til tomt for Akershus Fylkessykehus, nå Ahus. Dermed opphørte gårdsdriften på Nordby, bortsett fra på småbruket Bredde, der det var drift fram til begynnelsen av 1960-åra. Husene på gården Nordby, som var gamle og i nokså dårlig forfatning da de måtte gi plass til ny bebyggelse, lå omtrent der Nordbyringen nå ligger.

Blant husmannsplasser under Nordby kan nevnes Danglebu og Lørdagsrud.

Gården Nordby har gitt navn til flere veier i Lørenskog, slik som Nordbykroken, Nordbyringen og Nordbystien.


0230 Lorenskog komm.png Nordby (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.