Fjellhamardammen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fjellhamardammen er en dam i Fjellhamarelva nedstrøms Fjellhamar bru. Den ble bygd av A/S Fjeldhammer Brug i 1895 og var opprinnelig en nåledam, regulert ved at vertikale planker (nåler) ble satt i og tatt ut alt etter hvor mye vann som gikk i Fjellhamarelva.

Under storflommen i 1987 (se flom i Lørenskog) sto store områder oppstrøms Fjellhamardammen under vann, og det ble hevdet at skadene ville ha vært mindre om dammen hadde hatt større flomavledning. A/S Fjeldhammer Brug sluttet å regulere dammen for å unngå erstatningsansvar i eventuelle søksmål. Fordi produksjonen var lagt om, hadde ikke bedriften behov for store mengder prosessvann som tidligere, kun noe kjølevann.

I forbindelse med A/S Fjeldhammer Brugs 100-årsjubileum i 1994 ble dammen gitt i gave til Lørenskog kommune. Dammen var da, etter pålegg fra NVE, planlagt utbedret med en betongdemning til erstatning for den gamle nåledemningen. Kommunen takket ja til gaven på bakgrunn av de positive miljøeffektene en heving av vannspeilet ville gi, samt at vedlikeholdskostnadene med en betongdemning med fast overløp ville bli beskjedne. Etter en klage fra Losbyelvas Interesselag ble terskelhøyden på det faste overløpet satt 20 cm lavere enn planlagt.

Den nye dammen ble ferdigstilt i 2003 og høytidelig overrakt kommunen 11. september samme år. Kommunen overtok ansvaret for drift og vedlikehold i 2006. Oppstrøms dammen er Fjellhamardammen miljøpark anlagt.


0230 Lorenskog komm.png Fjellhamardammen er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.