Hammer (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hammer
Kommune: Lørenskog
Gnr.: 111
Gården Hammer regnes som Lørenskogs eldste og ble trolig ryddet i eldre jernalder. Foto er fra Nordre Hammer.

Hammer er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 111. Hammer grenser i nord til Torshov, i vest til Nordli og Sørli, i sør til Røiri og i øst til Røiri, Østby og Nordby.

Navnet kommer av Hamarr, som betyr hammeren, og peker på gårdens beliggenhet nær en fjellknatt, Hammerberget. Gammel uttale er ham`mar. Gården regnes som Lørenskogs eldste og ble trolig ryddet i eldre jernalder. Den lå likevel øde i senmiddelalderen, men hadde bruker i 1593. Noen eier er ikke kjent før 1575, da Skedsmo prestebol eide hele Hammer. Gården kan da ha vært kirkegods i lang tid, og Hammer kan ha vært bygdas gamle prestegård, selv om det også er gjettet på Røiri. Hammer fortsatte som kirkegods til 1839, da brukerne fikk kjøpe den.

Svenskene brente Hammer i 1716, og alle husdyr og alt løsøre gikk tapt. Mellom Hammer var det opprinnelige bruket på Hammer, og det er antatt at bygningene der, våningshus, låve, drengestue og stabbur, delvis kan skrive seg fra gjenoppbyggingen etter brannen i 1716. Kommunen kjøpte dette bruket i 1993 og solgte den dyrka marka som tilleggsjord til nabobrukene. Våningshuset på bruket Nordre Hammer ble flyttet dit i 1864 fra Østmork, der det tidligere hadde vært hovedbygning. Stabburet på bruket er fra 1863. På bruket Søndre Hammer er våningshuset og låven muligens fra 1866, men senere henholdsvis restaurert og ombygd. Ei drengestue på bruket ble flyttet dit fra Grini i Rælingen i 1890.

På Hammers grunn ligger Olavskilden, Lørenskog kirke og kirkegård, foruten at Hammer bru krysser Losbyelva på grensen mellom Hammer og Sørli.


0230 Lorenskog komm.png Hammer (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.