Lørenskog kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lørenskog kirke
Lørenskog kirke mars 2014.jpg
Lørenskog kirke
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)
Sted: Hammer, Lørenskog
Byggeår: 1150-1250
Via til: Laurentius?
Kirkegård: kirkegård og gravlund‎
Teknikk: Mur
Materiale: Kalkstein
Tårn: Ja
Lørenskog kirke
Foto: Bernt Rostad (2009)

Lørenskog kirke er det eldste byggverket i Lørenskog, og det ble feiret 825-årsjubileum i 2005 selv om byggeåret ikke er nøyaktig kjent. Den er en av 13 steinkirker på Romerike, i Asker og i Bærum, og disse er tidfestet til perioden 11501250. Disse kirkene har alle omtrent samme grunnplan med rektangulært kirkeskip og et mindre kor. Dør- og vindusåpninger samt korbuen er murt opp av tilhogd kalkstein, noe som er typisk for tidsperioden og er med på å datere kirken. Grunnplanet og murveggene er fremdeles som da kirken ble bygd, men det har vært mange reparasjoner gjennom åras løp. Fordi det ble funnet en gammel St. Laurentius-figur på kirkeloftet i 1935, er det antatt at kirken i sin tid ble viet til denne helgenen. Rundt kirken ligger Lørenskogs kirkegård og gravlund.

Lørenskog kirke har adresse Hammerveien 1. Plasseringen på Hammer er neppe tilfeldig, da gården tradisjonelt regnes som bygdas eldste. Nabogården Torshov er antatt å ha vært et kultsted for åsatroen, så området må ha vært et religiøst sentrum fra før kristendommen kom til landet.

Begge menighetene i Lørenskog bruker Lørenskog kirke til gudstjenester, vielser og begravelser. Den er soknekirke for Lørenskog sokn, og var tidligere hovedkirke for Lørenskog prestegjeld.

Inventar og ombygging

Fra 1600-tallet og utover er det kjent en del detaljer om inventar, reparasjoner og byggevirksomhet. Det ble installert ny prekestol i 1608, og denne var i bruk inntil bonden og sagbrukseieren Hans Madsen på Stalsberg og hans kone donerte en ny i 1665. Senest 1629 hadde kirken to klokker, og av disse ble den største støpt om i 1700. I den forbindelse ble det lagt til 70 kg malm, slik at totalvekta ble 230 kg. I 1755 kom det til ei ny klokke som var støpt i København. Et dåpsfat i messing fra 1666 kan også nevnes. I 1670-åra ble det bygd våpenhus, og i forbindelse med reparasjoner i 1706 ble det bygd nytt galleri.

Kirken var privateid mellom 1723 og 1857, og i den perioden ble bare det nødvendigste gjort for å holde kirken i stand. I 1857 fikk Lørenskog kommune skjøte på den for 1100 speciedaler, og i åra fram til 1864 ble det gjennomført ombygginger og reparasjoner. Kirken ble malt hvit både utvendig og innvendig, og den fikk sitt første orgel. Dette var bygd i 1828 og ble overtatt fra Skedsmo kirke. I 1902 fikk kirken nytt orgel, og det gamle ble da gitt til Norsk Folkemuseum.

Det murte sakristiet hadde seget ut fra bygningen og var forfallent og kaldt, så i 1895 ble det bygd nye sakristier av tre. Rundt 1900 ble det lagt sementgulv i skipet og i koret. 30. juni 1906 ble imidlertid kirken rammet av lynnedslag, noe som forårsaket så omfattende skader at det måtte skrives ut ekstra skatt på inntekt og formue. Elektrisk lys ble installert i 1913.

Ei større oppussing tok til i 1936, og mange gamle ting som hadde ligget på loftet i mange år, fikk da plass nede i kirken. Samtidig ble prekestolen brakt tilbake til sine opprinnelige farger, og orgelet ble bygd om. Mellom 1946 og 1951 ble kirken forbedret, blant annet med nye sakristier og elektrisk oppvarming. I 1956 var det også en stor restaurering. I 1963 fikk kirken ny altertavle i mosaikk.

Kirken har i dag to klokker. Den største ble støpt av Anders Olsen HolteToten i 1874, mens den minste ble støpt om i 1919. Dette skal visstnok være den samme klokka som ble støpt i 1755. I 1964 ble klokkene automatisert.

Gravkapellet

Gravkapellet ble bygd av den lokale byggmesteren Martin Andressen i 1923. Det er murt av teglstein og hvitkalket. Alterbildet er utført av kunstmaleren Henrik Sørensen i 1943. I den første tida etter at kapellet var bygd, foregikk alle begravelsene der. Etter hvert ble det tillatt å bruke kirken når mye folk var ventet, og i vår tid forrettes praktisk talt alle begravelsene i kirken. Gravkapellet brukes som regel bare til minnestunder for pårørende.

Klokkere

Galleri

Kilder

Eksterne lenker


Koordinater: 59.924578° N 10.984596° Ø0230 Lorenskog komm.png Lørenskog kirke er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.