Algarheim meieri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Algarheim meieri, ca 1902.
Foto: DigitaltMuseum
Flyfoto av Algarheim meieri i 1967, rundt tiden da meieriet ble avviklet. Nederst i venstre billedkant ligger tomten til gamle Algarheim skole og vis-a-vis meieribygningen er Algarheim kolonialbutikk/postkontor.
Foto: Widerøe (1956).


Algarheim meieri var et meieri i tettstedet Algarheim i Ullensaker kommune og var i drift fra 1884 til 1960-tallet.

Bakgrunn

Før meieriene ble opprettet, måtte bøndene selv lagre og foredle melka hjemme på gården. Melka ble som regel satt i kjelleren for å holdes kjølig. Den melka som ikke gikk med til husholdet, ble laget til smør og ost. Da Hovedbanen åpnet i 1854, startet bøndene å sende melka direkte til Kristiania med jernbanen. Det var altså da mulig å levere melka samme dagen som den ble produsert. Denne ordningen ble etter hvert kostbar og tungvinn. Det ble spesielt vanskelig for de mindre produsentene som skulle levere mindre mengder melk.

I 1880-årene ble det opprettet flere meierier rundt omkring i bygda. Bøndene eide disse meieriene selv ved at de eide aksjer i meieriet. Gårdens størrelse var med å bestemme andelen aksjer hver gård skulle ha. Aksjene tilhørte gården og fulgte med på evt salg.

I 1884 ble Algarheim meieri opprettet, organisert som et aksjeselskap. Meieriet var det første i Ullensaker og hadde ved oppstart totalt 50 leverandører.

Historie

Fra starten i 1884 og fram til høsten 1902 ble melken levert på gården søndre Algarheim. Fra høsten 1902 ble melka levert på det "nye" meieriet som da stod ferdig bygget. Melka som ble levert på meieriet, ble først separert (dvs. fløte og skummet melk ble skilt fra hverandre) før den ble transportert til Kristiania og solgt, ofte via en grosserer. En slik handel via grosserer var visstnok ikke tilfredstillende og meieriet opprettet istedet et eget utsalg i Ebelsgate i Kristiania i 1897. Denne forretningen gikk visttnok med bra omsetning. Dette utsalget var i drift frem til 1918.

I starten ble is brukt som avkjølingsmiddel ved meieriet fram til man fikk elektrisk kjøleanlegg en gang i mellomkrigstiden.

Algarheim meieri hadde 50 leverandører ved oppstarten i 1884, og dette var økt til 101 leverandører i 1921. I 1921 ble det levert inn totalt 1 114 400 liter melk, som var mest i kommunen (med Kløfta meieri like bak).

Kilder

  • Aage Lunde: Ullensaker 1840-1940, 1988 ISBN 82-991674-3-4
  • H. Nesten: Ullensaker. En Bygdebok. Bind 1, 1927.