Amundrustadstuggua (Brattli)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart fra 1827, der Amundrustadstuen er avmerka.

Amundrustadstuggua var en husmannplass under garden Amundrustad i Nordlia, Østre Toten kommune. Plassen ble trulig rydda på slutten av 1700-tallet, da Niels Pedersen og Eli Hansdatter var husmannsfolk her. De er nevnt i en kirkebokinnførsel fra 1798 og i folketellinga for 1801. Stedet ble i 1890 skilt ut som egen eiendom, under navnet Brattli (bnr. 2), men gikk kort tid etter inn under garden att (1897?). Stuggua, som lå ovafor husa på Amundrustad, er revet og tomtene dyrka.

Da bruket ble fradelt Amundrustad, ble følgende rettigheter tinglyst: "Havneret for eieren av brugsno 2 Bratli for en ko i hjemskoven, materialer til husreparation og gjærdefang og hest til deres hjemkjørsel, indrømmet ved skyldsætning og skjøde thl. 5/5 90".

Tidlig på 1900-tallet (jf. 1910-tellinga) leide Amundrustad ut Brattli til Ole Nilsen. Interessant nok var det ikke garden som fikk nytte av arbeidskrafta hans, men skredder Peder M. Strøm på den tidligere husmannsplassen Stolpestad. På denne tida var nok Nordlia fortsatt et bondesamfunn, men det var små «øyer» som økonomisk ikke tilhørte dette samfunnet. I nabolaget var det blant annet flere cellulosearbeidere.

Kilder