Andøy historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Andøy historielag i Andøy kommune ble stiftet i 2005. Det er en arvtaker etter et tidligere Andøy historielag (1980-ca. 1990). Laget utgir Årbok for Andøy. Leder pr. 2022 er Terje Vollan.

Historikk

Det opprinnelige Andøy historielag ble formelt stiftet 20. februar 1980. Etter initiativ fra Harry Larsen fra Buksnes ble det første sonderingsmøtet avholdt 30. oktober 1979 på Medby, der Harry Larsen, Tor Ivar Grav og Per Olav Medby deltok. Disse tre fungerte som interimsstyre fram til stiftelsesmøtet. Sigurd Øvergård fra Nordmela ble lagets første leder.

Fra starten av var man opptatt av å få orden på museumssaken i Risøyhamn, og man anså det som viktig å få opprettet et lokalhistorisk arkiv. Laget fungerte aktivt fram til rundt 1990. I denne tiden rakk man å utgi tre årbøker, i 1982, 1984 og 1986. Det ble også utgitt kalendere.

Etter en passiv periode ble det blåst liv i historielaget igjen i 2005. På et sonderingsmøte i 2004 på Dverberg, valgte man et interimsstyre bestående av: Robert Hagen, Werner Johansen, Harald Pedersen, Anne Isaksen, Karl Rasmus Dahle, Aase Dybwik, og Idar Nilssen. Den 18. januar 2005 ble det avholdt årsmøte/gjenopplivingsmøte.

Hovedaktiviteter

I tråd med formålsparagrafen arbeider laget for: «å vekke interessen og skape forståelse for Andøy kommunes lokale historie. Historielaget skal videre samle inn og ta vare på historisk materiale som har betydning for Andøy kommunes historie og som forteller om folks livsvilkår gjennom tidene».

Andøy historielag er et særdeles aktivt lag. Med rundt 170 medlemmer er det også det største i regionen. Fra og med 2005 har historielaget stått for, eller deltatt i, mer enn 40 ulike arrangementer med lokalhistoriske tema. Det er en målsetting for laget å spre kunnskap om lokal historie og kultur, men laget arrangerer også turer til nabokommunene for å skaffe innblikk i lokalhistorien også der.

Laget har også engasjert seg i andre konkrete oppgaver i lokalsamfunnet, eksempelvis rydding og synliggjøring av de gamle nedlagte kirkegårdene.

Årlig utgivelse av lokalhistoriske årbøker gir laget økonomi til å støtte andre lag eller enkeltpersoner i deres arbeid med ivaretakelse av den lokale historien. Historielaget har satt av 50 000 kroner årlig til fordeling de siste tre årene. Så langt har 14 søkere mottatt tilskudd.

Gjennom årbøkene og de lokale nettsidene blir det spredd informasjon om Andøy kommune. Reiselivsnæringa er blant dem som nyttiggjør seg denne informasjonen.

Også andre medier henter materiale gjennom aktiviteten til historielaget. Dette skjedde blant annet ved markeringen av hundreårsdagen for erobringen av Sydpolen.

Historielaget vektlegger geografisk spredning med hensyn til styresammensetning og arrangementer, noe som også bidrar til oppslutning om lokalhistoriearbeidet fra befolkningen i hele kommunen.

Kilder og litteratur

  • Opplysninger fra Andøy historielag (Landslaget for lokalhistories kartlegging av historielagenes historie 2019).

Eksterne lenker