Arkivforbundet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkivmateriale.
Foto: Flickrbrukeren Magh/Magnus.

Arkivforbundet, tidligere Landslaget for Lokal- og Privatarkiv, er en landsdekkende organisasjon for institusjoner som arbeider med bevaring og formidling av arkiver etter private og offentlige rettssubjekter. LLP skal være et talerør for arkivinstituisjoenen opp i mot politiske organ, men de driver også kompentanseheving og fagutvikling.

Arkivforbundet er medlem av Norges Kulturvernforbund. Lagets sekretariat er per 2010 lagt til Oslo Byarkiv.

Historikk

LLP ble stifta den 6. september 1986 på en konferanse på Ås med representanter for 20 arkivinstitusjoner til stede. Bakgrunnen var behovet for et faglig forum, for å styrke privatarkivarbeidet i Norge, og for en organisering av det faglige arkivarbeidet for institusjoner utafor det statlige Arkivverket. Landslaget organiserer nå de fleste arkivinstitusjonene i landet, også flere av arkivverkets institusjoner. Ved utgangen av 2006 hadde LLP 148 medlemmer, fordelt på kommunale, interkommunale, fylkeskommunale og statlige arkivinstitusjoner, museer, biblioteker, kommuner, bedrifter og historielag.

Eksterne lenker