Avslutningsrapport Kobberprosjektet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Avsluttende prosjektrapport for prosjektet Kobbertollbøker –transkribering og formidling

utarbeidet av Ragnhild Hutchison, leder for Prosjektgruppen Historisk Infrastruktur tilknyttet Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket.

Prosjektet pågikk fra 1.12.2016 til 31.3.2017

Prosjektets mål var å: Øke kunnskapen om Trøndelags kobbereksport gjennom 1700-tallet ved tilgjengeliggjøring og formidling av kobbereksportbøker

Prosjektets målsetninger var å - Utvikle en søkbar database for transkribering og analyse av kobbereksporten fra Trondheim - Transkribere de bevarte utførselslister for kobber for årene 1750-93 - Utvikle et websted for formidling om kobbereksporten og utvikling av undervisningsopplegg

Resultat: Prosjektet Trondheims kobbereksport har utviklet to databaser som gjør tilgjengelig oversikter over kobbereksport fra Trondheim gjennom siste halvdel av 1700-tallet. Disse er tilgjengeliggjort gjennom en egen side i Lokalhistoriewiki.no, Kobbereksportprosjektet. Lokalhistoriewiki.no er Norges nest største wiki, etter det norske wikipedia. Lokalhistoriewiki driftes av Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket, og tilknytningen vil sikre bevaringen av databasene og kunnskapen i fremtiden.

Tilknytningen til Lokalhistoriewiki.no er gjort for å legge til rette for at lokalhistorisk interesserte, skoleelever og studenter, forskere ved museer eller ved museene kan delta i utviklingen av kunnskapsbasen om Trøndelags eksport av kobber gjennom 1700-tallet ved å skrive tekster i lokalhistoriewiki om sine funn fra databasene. Det etableres også et eget prosjekt i Lokalhistoriewiki for å mobilisere publikum til å finne, og skrive, informasjon om personene som er nevnt i kobbereksportdatabasene- disse var både eiere av andeler ved kobberverkene, eksportørene av kobberet og skipperne som fraktet kobberet. Nettstedet http://toll.lokalhistorie.no lenker også til databasene og de utdypende sidene i lokalhistoriewiki.

Til databasene er det også utviklet informasjonssider som setter kobbereksporten i et større perspektiv. Disse er også lagt til lokalhistoriewiki.no. Informasjonssidene er skrevet slik at publikum kan utvikle dem videre, eller lage egne sider der de kan dele informasjon de har funnet i databasene, eller andre steder, relatert til Trondheims kobbereksport. Slik legger prosjektet til rette for at kunnskapen om kobbereksporten kan utvikles og utvides gjennom interaktiv deltagelse og bidrag fra publikum. Denne løsningen gjør også at prosjektet kan fortsette med å samle opp og formidle kunnskaps også etter at arbeidet med databasene nå er ferdigstilt. Tekst som skrives på sidene kvalitetssikres av Lokalhistoriewiki.nos medarbeidere.

Til databasene er det også utviklet undervisningsopplegg som kan nyttes av skoler og museer. Disse er gitt Nasjonal digital læringsarena. (ndla.no). De vil bli publisert der i løpet av sommeren 2016, og oppleggene, sammen med databasene vil dermed nå ut til, og være lett tilgjengelig for hele landets videregående skoler. Undervisningsoppleggene er også laget som læringshefte, og er i pdf-format gjort tilgjengelig gjennom prosjektets nettsider og gjennom Lokalhistoriewiki.

Databasene er foreløpig for nye til at de har rukket å være utgangspunkt for noe særlig formidlings- eller forskningspublikasjoner. Det skal likevel nevnes at de i skrivende stund brukes av masterstudenter i historie og museumsfag både ved NTNU og UiO, av forskere tilknyttet prosjektet Kobber i tidlig moderne tid ved UiO (Kobberprosjektet).