Barnelaget Bien

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Styret i Barnelaget Bien ved 50-årsjubileet i 1935. Foran: O. P. Sæther, Berit Engan, Ole Mathisen og Margrethe Kvam. Bak: Solveig Moum og Aase Johnsen
Foto: Ukjent
Barnelagets fane - som ble innviet i 1898. Skannet fra boka om Trøndernes Avholdslags 25-årsjubileum.
Foto: Ukjent

Barnelaget Bien ble stiftet i Trondheim i det første møte som styret i Trøndernes Totalavholdsforening holdt, den 6. februar 1885. Lagets formål var som for hovedlaget; å skape avsky og forakt for rusdrikk i alle dens former. Til å lede arbeidet i barnelaget har man især benyttet seg av kvinner, men eldre menn med lang erfaring innen avholdsarbeidet har gjerne vært barnelagets ledere.

Medlemmene

Antallet medlemmer har variert stort gjennom lagets første 50 år. Vi har ingen oppgave over når og hvor mange som møtte på første medlemsmøte, men i 1891 nådde laget å få 260 medlemmer. I de seinere åra, til midt på 1930-tallet har medlemsmassen variert mellom 50 og 70 medlemmer.

Fane

Lagets første fane ble innviet i 1890, og i 1898 fikk barna den fanen som seinere er blitt brukt.

Møter

Bien har alltid benyttet seg av samme møtelokaler som det hovedlaget; Trøndernes Avholdslag har brukt. Mens man holdt hus i Bikuben, i Kongens gate 16 var det fast møtedag hver søndag ettermiddag. Seinere vekslet det i forhold til hovedlagets møter, og i årene fra 1925 fram mot 1935 var det møte hver tirsdag.

Undervisningsformen har variert, sier hovedlagets 50-årsberetning, hvilket først og fremst gir oss en pekepinn på hvordan man så på strukturen i driften av et barnelag. Til å begynne med ble undervisningen gitt samme form som i den vanlige skolen, der de eldste utøvde all underholdning. Seinere slapp barna mer til, noe som er begrunnet med «den større freidighet nutidsbarna besitter» (I 1935).

Møtene ble ledet av en voksen, og det var alltid et kort foredrag av en voksen avholdsmann om «saken». Referater og underholdningen ellers ble ellers utøvd av barna selv.

Medlemsnål for D.N.T.s barnelag

Menn i front

Av de mange som har båret byrdene gjennom barnearbeidet blir især S. Grønvik framhevet. Det ble sagt om ham at «hans kjærlighet og offervilje overfor sitt barnelag, søker sin like». Seinere kom menn som Hans Johnsen og Ole Mathisen til og ofret mye av sin tid.

Styret i jubileumsåret

Ved 50-årsjubileet i 1935 var styret i Barnelaget Bien slik sammensatt: Formann: Ole Mathisen, nestformann: Margrethe Kvam, Berit Engan, Aase Johnsen, Solveig Moum og O. P. Sæther, der sistnevnte var hovedlagets representant i styret.

Blåklokka

Barnelagets håndskrevne avis – av og for barna i laget, bar navnet Bloklokka.

På søk

Det har ikke lyktes å finne mer om dette laget. Men vi leiter stadig!

Kilder