Bergsli (Klæbu)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bergsli
Sted: Sjøbygda
Kommune: Klæbu
Fylke: Sør-Trøndelag
Gnr.: 27
Bnr: 5
Areal: 17 dekar
Type: Småbruk

Småbruket Bergsli (gnr. 27, bnr. 5) ligger på nordsiden av Selbusjøen i Sjøbygda i Klæbu kommune. Det er ca. 50 meter ned til sjøkanten. Det er på 17 da, og der 11 da er dyrket. Bærhage og et lite fjøs. De slo utmarka ved LekåsBrungmarka , og skar lauv om våren i Skavdalen . Eiendommen ble fraskilt fra Brøttem i 1909.

I 1950 var arealet på 17 da, der 11 da var dyrket. Hovedbygningen er oppført i 1946 av reisverk og plank i 2 etasjer. Har en grunnflate på ca. 70 kvadratmeter. Fjøs, stall og låve ble bygget i 1922 av tømmer og bindingsverk. Dessuten er det både stabbur, smie og naust.

Det er 1 ku, 1 hest og 1 gris på Bergsli i 1950. Johan hadde også harehund.

Eiere

Hit kom Bernhard Theodor Berg fra Trondheim og slo seg ned sammen med sin kone Anna Marie Engum (fra plassen Engum, gnr. 30, bnr. 9 ved Nesset). Bernhard kom som pleiebarn til Eli Grendstad på Teigtrøa som 7-åring. Hans far var smed Frits Martin Berg født i 1855 i Namsos , gift med Ida Johanna Strand født i 1854. Det finnes to ulike opplysninger på hennes fødselsår. Når de gifter seg i Bakke kirke i Trondheim 26. desember i 1880, er hun født i 1857. I Folketellinga i 1885 for Bakklandet bor de i Nedre Møllenberg 44B på Møllenberg i Trondheim. De har sammen barna, som da er Bernhards søsken og halvsøsken: 1. Fritjov Ingvald f. 1879 2. Sigurd Alfred f. 1882 3. Bernhard Theodor f. 1885 4. Pauline Jensine f. 1887 5. Frits Johan f. 1891 6. Astrid Marie f. 1891 Frits Martin Berg giftet sge for II. gang med Nikoline Bertine Berg. Sammen hadde de sønnen Bjarne Martin. Sigurd er pleiebarn hos Thora Hauan på Lademoen. i Folketellinga for 1885 på Bakklandet. En finner ikke flere opplysninger på sønnene og foreldrene i årene etterpå. I Folketellinga for 1900 er Ingvald Berg smedlærling på Ørens mekaniske verksted.

Bernhard Theodor f. 1882 sine besteforeldre var, Ane Elisabeth f. 1821 på Alstadhaug i Levanger og Svend Berg f. 1821 i Trondheim. De hadde sammen barna: 1. Bernhard Theodor f. 1851 i Trondheim. 2. Severin Andreas f. 1853 i Trondheim. 3. Frits Martin f. 1856 i Namsos. 4. Julius Edvart f. 1860 i Namsos. 5. Johan Peder f. 1863 i Trondheim. 6. Inga Marie f. 1865 i Trondheim. Pleiebarn Olga Olsen f. 1869 i Trondheim. Dette er ny informasjon om Bernhard Theodor Berg f. 1885 sin slekt, som den yngre del av slekta i 2016 har hatt lite kjennskap til. Den nye informasjonen er det Bernhard sin datter Martha, sin sønn Anders Skjenald som har skrevet ned. Anders Skjenald har fortalt at det skal finnes slektninger og etterslekt av søskene til Bernhard Theodor f. 1885 i Trondheim, men at en i 2016 vet av få navn. Frits Johan Berg f. 1891 ble gift med Karethe Agneta f. 1889. De fikk sammen barna: 1. Frits August f. 1912. 2. Alfild Sirene f. 1916. 3. Ingrid Bertine f. 1918. Frits August Berg f. 1912 ble gift med Eldbjørg Rønning.

Hvor mye kontakt Bernhard hadde med sine foreldre er uvisst, men at han husket de og æret de med å kalle flere av sine barn navn etter foreldrene. Det er fortalt at Bernhard var en vakker, og staut kar. Han hadde et vesen og sjel som var mild og snill av seg. Godt likt.

Ekteskapet mellom Anna og Bernhard var svært godt, og de hadde mye kjærlighet til hverandre. Trolig var dette kombinasjonen av det Eli Grendstad lærte han, og de røttene som Annas foreldre hadde fra Engum i Nord-Fron i Guldbrandsdal. Bernhard var født i 1885, og døde i 1974. Anna var født i 1882, og døde i 1953. Sammen fikk de barna:

 1. Olaf (1900-1963), gift med Petrine Heggseth født i 1903 i Selbu og døde i 1986. Bosatt på Moen i Klæbu. Olaf var Anna sin sønn fra et tidligere bekjentskap.
 2. Ida Johanne (1908-1963), gift med Trond Hansen (1904-1982). Ida og Trond bodde lenge på Hyttfossen på Tøfte-rommet.
 3. Martha (1909-1994), gift med Anders Skjenald fra Råbygda i Orkdal (1905-1992). Bosatt på Hyttfossen i Klæbu.
 4. Astrid (1911-1989), gift med Simon Tanemsmo (1909-2000). Bosatt på Tanemskleiv i Klæbu.
 5. Johan (1914-1994), neste bruker.
 6. Målfrid (1916-1985), gift med Ivar H. Ler (1897-1983). Bosatt på Ler i Melhus.
 7. Inger (1919-1987), gift med Ingvar Høiås (1915-2011). Bosatt på Høiås på Moen i Klæbu.
 8. Borghild (1921- ), gift med Olav Høiås (1914-2003). Bosatt på Tovås på Hyttfossen i Klæbu.
 9. Frits (1923-1979), gift med Åse Tiller (1925-1990), bosatt på naboeiendommen til Bergsli.

Familien er stor, da alle fikk mange barn etter seg. To søstre giftet seg med brødrene Høiås. Når alle disse søskene møttes under samme tak, satt latteren løst. Mye humor, og historiene var mange. Eli Grendstad som var Bernhard sin morsfigur, var fadder på Simon Tanemsmo. Dette flere tiår før barnebarn av Eli, ble gift med datter av Astrid og Simon Tanemsmo. Det å være barn, reise med Klæburuta på besøk hos Anna og Bernhard var som en liten reise til noe godt. Opplevelsen har gitt sterke minner for alltid. Den familietilhørigheten som disse to var med på å legge grunnlaget for, har fulgt alle de som har kommet etter dem.

Kilder og litteratur

 • Klæbuboka, gårds- og slektshistorie, bind II. 2009.
 • Norges bebyggelse, herredsbindet for Sør-Trøndelag, østre del. Opptrykk 1978. Faglitteratur A/S Trondheim. 1432 sider.
 • Folketellingen for Bakklandet i Trondheim i 1885.
 • Folketellinga for Trondheim i 1900.