Bibliografi:Martin Dehli

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bøker og artikler skrevet av lektor og historiker Martin Dehli.

 • Askim bygdehistorie: B.1: «Dette i seg selv lille kall» : fra reformasjonstiden til 1860-årene. - 1998. - 246 s.
 • Den som leser, får se! : Landmark A/S : 125-års jubileumsberetning / Martin Dehli og Arne Prøis. – 1987. - 127 s.
 • Fra borgerskole til videregående skole : Gjøvik høyere skole gjennom 100 år / Gjøvik gymnas og Martin Dehli. – 1981. - 149 s.
 • Fredriksstad Blad gjennom skiftende tider : «Bladet» i det lokale miljø og i den politiske strid. - 1988. - 348 s.
 • Fredrikstad under krig og okkupasjon. - 1981. - 310 s.
 • Fredrikstad bys historie. 1960-1999.
  • B.1: Kjøpstad og festningsby 1567-1767. - 1960. - 475 s.
  • B.2: Fra festningsby til trelastsentrum 1767-1860. - 1964. - 519
  • B.3: Sagbrukstiden : 1860-1914. - 561 s
  • B.4. Fredrikstad i krigstid og krisetid 1914-1940. - 1987. - 593 s.
  • B.5. Krig, gjenreisning og velstand 1940-1963. - 1993. - 707 s.
 • Gjøvik kirke og menighet gjennom hundre år 1882-1982 / redaksjonskomite: Martin Dehli og Nils Duvaland. – 1982. - 47 s.
 • Historisk vegviser for Gjøvik, Vardal, Snertingdal og Biri. [redaksjon: Martin Dehli og Lissie Norland ; tegninger Einar Sigstad; kart: Lissie Norland]. - [Gjøvik] : Institusjonene, [1984?]. - 28 s.
 • Hobølboka: B.2. Hobøls historie fra 1500 til 1800 / Martin Dehli m.fl. - 1994. - 275 s.
 • Kråkerøy : en østnorsk kystbygd: B.2. Under okkupasjon og forandring : 1940-1993 - 383 s. - 1995. - ISBN 82-993623-1-8.
 • Nes på Romerike: B.7. Bygdehistorie [redigert av Martin Dehli]. - 1980. - 766 s. ISBN 82-990626-1-6.
 • Rakkestad bygdebok: B.3. Rakkestad i "fredens århundre" og i en krigs- og krisetid 1837-1940 - 1996. - 455 s.
 • Sarpsborg bys historie: B.1. Sarpsborg før 1839 / Erling Johansen, Laurittz Opstad, Martin Dehli. - 1976. - 439 s
 • Tro, håp og kjærlighet : Stiftelsen Hjemmet for døve 100 år : 1898-1998 / av Martin Dehli og Hans-Christian Vadseth. – 1998. - 224 s.
 • Varteig kommune : fra begynnelse til slutt : 1861-1991. - 1994. - 515 s.
 • Ynglingen hybelhjem : en fruktbringende periode i Ynglingens historie. Gjøvik. - 1996?. - 27 s.
 • Lochmann og ide-kampen i 1870-80-årene. Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo - 1948.

Artikler

 • I Heimen, B. 22, h. 2 (1985)
  • «Asker - en bygd som alle andre?»
 • I Østfoldarv 1954-55:
  • Det kunne ha gått verre: noen småbranner i Moss på 1700-tallet
  • Boforhold og byggevirksomhet i Fredrikstad under krigs- og høykonjunkturer 1914-1920. – 1983. - s. 40-47
 • I Årbok for Gjøvik historielag – Tverrdalene
  • Nr. 2 (1980): En utflytterfamilie : fra husmannsplass i Vardal til herskapshus i Fredrikstad. – s. 66-69.
  • Nr. 3 (1982): Gjøvik kirke og menighet gjennom hundre år. – s. 64-68.
  • Nr. 4 (1984): Reaksjoner på Hauge-vekkelsen i Gjøvik-distriktet. – s. 100-105.