Bjørlien skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bjørlien skole er en barneskole i Vestby kommune.

I 1842 ble plassen Prestestuen, også kalt Bjørlien, bortfestet til skoletomt og lærerjord med rett til sommerved og havn i skogen. Det ble Vestbys første faste skole. Etter 40 år ble skolen flyttet til en annen plass. Lærer Ole Hansen som, bodde der i 1875, hadde i tillegg til egen familie, en tjener, to kuer, to kalver, en sau og en sommergris.

Bjørlien var en av mange husmannsplasser under Vestby prestegård. Den het opprinnelig Prestestuen, men fikk navnet Bjørlien etter Peder Bjørlien, som bygslet bruket i 1817. Han var fra Søndre Land, het opprinnelig Peder Olsen og tok navnet Bjørlien, sannsynligvis fordi han hadde tilknytning til garden Bjørlia (Bjørlien) i Søndre Land. Peder var en dyktig «Mecanicus», kjent for å lage en mengde klokker, «grovt utført, men stødige i gangen». Plassen Bjørlien ble frasolgt Vestby prestegård rundt 1913 og ble da eget bruk.

Tidlig på 1970-tallet var det stor tilflytting til Vestby og Vestby skole ble sprengt. Den gamle nedlagte skolen i Hvitsten ble åpnet for barn fra det nye boligfeltet Pepperstad skog i 1976. Det var en filial under Vestby skole, men ble et par år senere egen skolekrets med navnet Bjørlien. Først i 1983 fikk kretsen et eget skolebygg, men kun for 4-6 trinn. Hvitsten skole fortsatte som egen enhet for de yngste elevene. Bjørlien skole ble etter hvert utvidet med eget administrasjonsbygg og tre paviljonger med klasserom. Fra skolestart 1989 var det nå plass til alle barna i skolekretsen. Senere kom et bygg for skolefritidsordningen, SFO, til.

30 år senere, i januar 2019 kunne elever og ansatte flytte inn i en ny, større Bjørlien skole. Den var bygget på nabotomta hvor Risil ungdomsskole hadde stått.

Kilder og litteratur

Koordinater: 59.59754° N 10.70687° Ø