Brandbu

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brandbu.
Foto: Mittet & Co. A/S / Nasjonalbiblioteket (1957).

Brandbu er ei bygd nord i Gran kommuneHadeland. Brandbu sentrum er den tettbygde delen av bygda, som opprinnelig ble kalt Augedals Bro. Denne Augedals bru, som fortsatt fins i sentrum, går over elva Vigga, som renner gjennom Brandbu sentrum i retning Randsfjorden. Ovenfor Augedals bru ligger gården Åvedal, også kalt Augedal, hvor det var skysstasjon.

Ved Augedals bru var det veikryss. Her møtte Den Bergenske Hovedvei, som også kalles Kongevegen, veien til Trondheim via Toten. I 1865 kom Christianiachausseen til Brandbu, og ble den nye hovedvegen til hovedstaden.

Da tettstedet Augedals Bro oppstod, trolig på begynnelsen av 1800-tallet, lå det på Dæhlen grunn på ene sida av elva og Grinaker grunn på den andre. Det var mye myr og sump langs elva Vigga her,og dette har trolig bare blitt benyttet som slåttemark. Det skal ha vært garvere som først startet virksomhet her ved Vigga, for å utnytte vannfall og vann. Etter dem kom annen virksomhet tilknyttet dette, som skomakere. På østsida ovenfor Augedals bro lå garveribygningen Gamle Aker, som tilhørte Jens Hansen Bye fra Land. Dette kan ha vært det første garveriet. Gamle Aker ble overtatt av Jens Byes sønn H. Walby, men var nedlagt før 1900.

Omkring år 1900 fantes følgende ved Augedals Bro (Brandbu sentrum): Farver, tre garvere, buntmaker (skinnvarer), hjulmaker, to manufakturforretninger, en del landhandlerier, hotell, skysstasjon, avis, apotek, telefonselskap, lensmannskontor, bedehus, noen privathus. I sør lå gården Rosendal, Rosendal mølle, Brandbu meieri, kafeer, landhandel og privatboliger. I tillegg fantes Brandbu stasjon som ble åpnet i 1900, og betjente Røykenvikbanen fram til 1957. Stasjonsbygningen har blitt revet.

Brandbu sentrum var tidligere administrasjonssenter i Brandbu kommune inntil denne ble innlemmet i Gran i 1962. Brandbu sentrum og omegn, Brandbu/Jaren, har omkring 4600 innbyggere (2012).

Soknekirken Nes kirke ligger nord for Brandbu sentrum, i Røykenvika.

Kilder