Brenna skysstasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brennastua. Bilde fra Eidskog og Vingers felles bygdebok (før 1965).

Brenna nord for Matrand i Eidskog var skysstasjon i stedet for Midtskog en tid fra 1855. Her skal Schølberg som den første godkjente frihandler i Eidskog holdt til i den kjente og bevarte Brennastua. Ved tellingen 1865 heter frihandleren Kristian Larsen. Han flytter imidlertid til Matrand og «tar med seg» skysstasjonen dit, men ikke stua, se under.

I reiseguiden fra 1879 nevnes kun Midtskogen og Magnor. I Eidskog var det en tid flere tilsigelsesstasjoner inntil det i 1871 ble inngått nye avtaler om faste skysstasjoner på Åbogen, Midtskog og Magnor.

Brennastua

Utsnitt av møteplan kunngjort i Hedemarkens Amtstidende 15.12.1860.

I følge branntakstdokumenter skal Brennastua være satt opp rundt år 1800. Foruten å ha vært skysstasjon, har det vært lensmannskontor med arrestlokale, handelshus og vanlig bolighus. Her hadde Eidskog kommune også møter en tid etter at den ble utskilt fra Vinger i 1861.

Opprinnelig sto den på bruket 32/31 Brenna under Dal. Rundt 1960 ble den tatt ned og flyttet til Morokulien ved grensen til Sverige. Sommeren 1968 ble den åpnet som felles norsk/svensk turistkontor. Senere har det vært ulike kunsthistoriske aktiviteter og servering.

I dag eies Brennastua av Eidskog kommune og disponeres av Eidskog Museums- og historielag til diverse utstillinger i sommerhalvåret. Det har vært ønske og planer om å flytte bygningen tilbake til Matrandområdet, men ikke gjennomført av økonomiske årsaker.

Se også artikkelen Eidskogs skysstasjoner med generelle skyssvilkår og forhold.

Kilder og litteratur

  • Artikkelen er skrevet av Johan Seglsten på grunnlag av kirkebøker, gravminner, folketellinger, gårdsmatrikler, panteregistre, gamle kart og aviser, reisehåndbøker, faglitteratur, samt bygdebøker.
  • Lillevold, Eivind: Vinger og Eidskog (fellesbind 1965)
  • Engen, Jorunn I.: Eidskog bygdebok (flere bind fra 1982)