Bygdheim (Fjære)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bygdheim
Foto: Norges bebyggelse 1956
Bygdheimkoret 1944
Foto: Fra Turid Oses fotoalbum (Gunnar D. Ose/Fjære historielag)
Søndagsskolen på Bygdheim omkring 1946-47
Foto: Øystein Bruvik

Bygdheim er et forsamlingshus eller bedehus på Frivoll i Fjære, like nord for bygrensen til Grimstad. Gårdsnummer 8, bnr 66.

Om eiendommen

Bedehuset ble oppført i 1915. Det er av bindingsverk i 1 etasje. Grunnflate ca 80 m2. I 1956 inneholdt huset én sal, kjøkken og garderobe. Det ble da eid av "Frivold krets".[1]

I 1923 tinglyses skjøte fra Ellevine Rasmussen til "Frivold sammensluttede missions- og avholdsforening" på eiendommen for kr 400.- Tomta skyldsettes til 0 mark 1 øre. Tomta er skilt ut fra bnr 17.[2]

Skjøte 1923 [3]

"Undertegnede Ellevine Rasmussen skjøter og avhender herved til Frivold sammensluttede missions og avholdsforeninger parcellen gno. 8 Frivold østre, bno 66 Bygdheim av skyld 1 øre i Fjære sogn. Parcellen bestaar av en tomt hvorpaa forsamlingshuset Bygdheim er opført. Tomten er git som gave. Værdien anslaaes efter bedste skjøn til kr. 400.- Jeg sat ved hovedbruket gno. 8 bno. 17 den gang parcællen blev udskilt, og den i 1919 avsagte (??) eiendom skulde av hensyn til hjemmelen ha omfattet hovedbrukets oprindelige skyld mark. 6.77. Ti skal nævnte parcæl bno. 66 herefter i kraft av dette skjøte tilhøre og følge Frivoll sammensluttede missions- og avholdsforeninger som deres retmæssige eiendom og blir jeg hjemmelsmand efter loven.

Frivold den 5te mars 1923. Ellevine Rasmussen"

Notater fra arbeidet

1916

 • "Fest avholdes førstk. Søndag Kl 5 Em. i det nye forsamlingslokale "Bygdheim" paa Frivold. Sogneprest Bruhjell og Emissær Berntsen m. fl. taler, samt anden Underholdning. Entre til Festen 60 Øre."[4]
 • "Basaren paa "Bygdheim" Frivold. Iaften Sang og Musik. Fredag Aften Kl. 8 1/2 taler Forstander Heimdal. Basarkomiteen."[5]

1945

 • 30. juni 1945 deltar Bygdheimkoret på samling i Grefstadvika.[6]

1954

 • I 1954 sitter følgende i styret: Osuld Berge, Ethel Frivold, Erik Syvertsen, Karl Igland og Åsta Jensen. Karl Igland er formann. Årsmøtet vedtar å installere oljefyring, pusse opp kjøkkene og anskaffe nye gardiner.[7]

Utklipp og minner

Grimstad Chin Baptistmenighet

Grimstad Chin Baptistmenighet kjøper og overtar bedehuset i 2018. Menigheten har offisiell åpning i huset søndag 18. mars 2018.[8]


Kirker og bedehus i Grimstadområdet: Kirker: Fjære kirke | Fevik kirke | Landvik kirke | Eide kirke | Østerhus arbeidskirke | Misjonskirken Grimstad | xx Bedehus: Bygdheim (Fjære) | Fevik bedehus | Fjære bedehus | Fredheim bedehus (Fjære) | Hausland bedehus (Fjære) | Hesnes bedehus (Fjære) | Kroken bedehus (Fjære) | Lia bedehus (Fjære) | Vik bedehus (Fjære)


Referanser

<references>

 1. Norges bebyggelse 1956
 2. Panteregisteret
 3. Pantebok 60 f 48
 4. Grimstad Adressetidende 11/3 1916
 5. Grimstad Adressetidende 16/3 1916
 6. Agderposten 29/6/1945
 7. Agderposten 10/4/1954
 8. Grimstad adressetidende 17/3/2018