Christopher Bjørnssøn Darre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Christopher Bjørnsen Darre (f. 1567 Oslo - d. 5 okt. 1642 i Trondheim) var handelsmann, rådmann og borgermester i Trondheim. Han var gift med Sophia Mentzdatter von Ravensburg og de hadde 9 barn.

Christopher kom som ung til Trondheim og drev handelsvirksomhet. Gjennom sitt giftermål sikret han seg en trygg og solid plass og posisjon i byens liv sosialt og økonomisk. De økonomiske forholdene tok seg sterkt opp i Trondheim på begynnelsen av 1600-tallet. Christopher fikk borgerbrev og betydelige interesser i nordlandshandelen og i handelen med utlandet. Han ble i 1610 rådmann, og 15 august 1625 ble han borgermester i Trondheim. Han satt i byrådet og han var overformynder. Han var rådmann helt til sin død. Han var en formuende mann da han gikk bort. Som en kuriosiet kan nevnes at det var rådmannen og borgermesteren som hadde privilegiet med og holde vinkjellere og skjenking i byen. Inntektene fra dette skulle gå til byens beste.

Kilde

  • Grønn, Steinar: Karoline og Karl Ludvig Grønn, forfedre og etterkommere, 1981 (s. 74).