Dalborgskogen (Gjøvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dalborgskogen, gårdsnr. 50, bruksnr. 10, Dalborgskogvegen 60, var et gårdsbruk i Gjøvik kommune. Jorda og skogen ble i 1992 solgt fra. I 1957 var Dalborgskogen et bruk på 50 dekar dyrket jord, 27 dekar annet jordbruksareal og 72 dekar produktiv skog. Det var Olav Hansen Dalborgskogen, f. 1891, som da eide gården. O.H. Dalborgskogen var en driftig bonde som dyrket opp mye jord, og han bygde også nye uthus på gården. Han var gift med Emma Rognstad.

Eierens far het Hans Kristian Ottesen og hans mor var Johanne Marie f. Elstad. Begge disse kom opprinnelig fra Toten. Johanne Marie som var datter av "knivmakerkongen" Elstad, drev også med knivmakerarbeid. Dalborgskogen var fra gammelt av et husmannsbruk under Dalborgen. Etter at han hadde vært husmann her i over 30 år, og i løpet av disse årene hadde dyrket opp ca. 20 mål jord, kjøpte Hans Kristian Ottesen Dalborgskogen i 1911. Hans Kristian fikk for sitt utmerkede arbeid med gården statens dipiom for god drift.

Dalborgskogen hadde i 1957 to våningshus, et bygd omkring 1650 og et bygd i 1952. Låven ble bygd i 1933. I 1965(?) ble eiendommen solgt til Arne og Else Refling, og det antas at det nyeste våningshuset samtidig ble skilt ut og solgt som selvstendig eiendom. Arne Refling gjorde omfattende endringer og ombygginger av det gamle våningshuset i årene som fulgte. I 1992 ble jorda, skogen og låven solgt som tilleggsjord til Trygve Holm på Holmstad. Arne og Else Refling beholdt ca. 2,5 mål tomt og det gamle våningshuset. Gårds- og bruksnummer ble da endret til 50/32. Etter at Else Refling ble enke, solgte hun i 2000 huset og flyttet til en leilighet i Gjøvik.

Koordinater: 60.75492° N 10.63605° Ø