Det Norske Pengelotteri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Halvlodd til 5 kroner til Pengelotteriets trekning 10. mars 1952 (trekning nr. 404).
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Det Norske Pengelotteri (Pengelotteriet) var et statlig lotteri opprettet ved lov av 2. mai 1912 med første trekning i mars 1913. Overskuddet skulle gå til landsgavnlige formål, blant annet tuberkulosesaken.

Lotteriet gikk ut på å kjøpe lodd med hvert sitt unike nummer. Hver måned var det trekning. Hovedpremien gikk til loddet med vinnernummeret, mens de mindre gevinstene gikk til dem med rette tall sist i loddnummeret.

I begynnelsen i 1913 var det til salgs 20.00 hellodd og 40.000 halvlodd ved hver trekning. Halvlodd ga bare halv gevinst hvis nummeret ble trukket ut, men kostet også bare halvparten (5/10 kr.). To tredeler av loddene ble solgt av kommisjonærer, en tredel over skranke ved lotteriets lokaler i Prinsens gate 22 i Kristiania.

Det første forslaget til opprettelse av Det Norske Pengelotteri ble utarbeidet av veterinærdirektør Ole Olsen Malm (1854-1917), og han var styreformann fra 1912 til sin død.

Fra starten var lotteriet administrert av Den norske Creditbank, fra 1985 av Nordlandsbanken og fra 1995 av Norsk Tipping. Toppåret for Pengelotteriet var i 1985, da omsetningen kom opp i 676 millioner kroner.

Den opprinnelige loven fra 1912 ble senere erstattet av andre lover, til sist av av lov av 4. juni 1976 med Finansdepartementet som ansvarlig myndighet, hvor overskuddet gikk til statskassen. Denne loven ble opphevet av Stortinget i 1998, samtidig som det tradisjonelle lotteriet ble avviklet. Det hadde da først blitt avviklet i 1994, men forsøkt relansert i 1997.

Om salget til Pengelotteriets andre trekning i april 1913

Faksimile fra Aftenposten 14. april 1913: Utsnitt av omtale av salget til Pengelotteriets andre trekning.

Aftenposten meldte i sin aftenutgave 14. april 1913 fra salget til Pengelotteriets andre trekning:

I dag begyndte salget af lodder til 2den trækning af det norske pengelotteri. Lokalet i Prinsens gade 22 aabnedes kl. 9 i dag morges; men allerede kl 8 stod der kø udenfor. Det store gaardsrum blev aldeles fyldt af kjøbere. Da køen var størst, var den paa ca. 500 mennesker. … Fra kl. 10 i dag morges var to politimænd beskæftiget med at ordne køen. Det blev nemlig stor trengsel, saa stor, at et par gamle koner var nær ved at besvime.

Kilder og referanser