Diskusjon:Harstad Arbeidersamfund

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Jonas Sæbø står oppført som smedmester her. Jeg finner han andre steder benevnt som rørleggermester. Gunnar Reppen 23. aug 2013 kl. 22:58 (CEST).

Jeg vet det ikke, men antar at mannen i likhet med så mange andre, startet opp med virke i egen smie, så kan han etter hvert ha blitt spesialisert innen rørleggerfaget. Kan det tidfestes når han står oppført som rørlegger? I angjeldende avsnitt er mine kilder baseres på hendelser fra før 1914.--Gunnar E. Kristiansen 24. aug 2013 kl. 09:25 (CEST)

Ser at årstallet endres fra 1913 til 1914 for hevingen av Samfundet. - Hvilken kilde er da lagt til grunn. Mitt forslag: 1913 er hentet fra foreningens protokoller.--Gunnar E. Kristiansen (diskusjon) 20. mar 2014 kl. 20:44 (CET)

Årstallet har jeg hentet fra Vesterkjærs hovedoppgve med avskrift fra Byggekommisjonen protokoller der det 1914 er gitt tillatelse av innredning av kjeller. Det er vel kanskje rimelig at det foreligger et styrevedtak fra samfundet i forkant av dette. Gunnar Reppen (diskusjon) 21. mar 2014 kl. 08:24 (CET)
Når det foreligger tillatelse til å innrede kjeller - så må den nødvendigvis ha vært bygget i forkant; 1913.--Gunnar E. Kristiansen (diskusjon) 21. mar 2014 kl. 09:52 (CET)
Innredning oppfatter jeg som hele prosessen, da jeg ikke finner byggetillatelse med annen tekst - f.eks bygging av kjeller. Foreslår at vi lar tallet 1914 stå og prøver å finne noe om dette i avisene for 1913-14. Gunnar Reppen (diskusjon) 21. mar 2014 kl. 10:09 (CET)
Du ser ut til å gå ut fra at alle dokumenter i en sak er tilgjengelige. All erfaring tilsier at så ikke trenger å være tilfelle. Har du lest kildelista til hovedoppgaven du henviser til? Dessuten later det til at du velger å la sekundærkilder gå foran primærkilder. Men siden det er deg; all tvil skal komme tiltalte til gode! Jeg sjekker primærkildene en gang til - når fredagens dont er unnagjort.--Gunnar E. Kristiansen (diskusjon) 21. mar 2014 kl. 12:22 (CET)

Nå er det meste gjort. Ad Arbeidersamfundets protokoll vedr. utvidelse av lokalitetene i Storgaten 18 på Harstad:

 • 1: Styremøte 23. september 1912: «Angaaende utdvidelse av samfundet. Beslutning: Der nedesættes en komite paa 3 mand til at fremkomme med planer og overslag for utvidelse av lokalet. Forslaget fremlægges i 2 alternativer; 1 for utsprængning av kjelderen og andet for utbygning mot vest. Som komite valgtes Jonas Sæbø, smed A. Carlsen, og snekker Hunstad».
 • 2: Sak 5 på Generalforsamling 9. mars 1913: «Ang. bortsprængning af stenmasser under arbeidersamfundet, samt opmuring af kjælder under lokalet. Der fremlagdes et overslag udrørt af Pedersen (?). Sæbø udvisende en netto Omkostning paa kr. 4500,oo. I anledning denne sak fattedes saadan Beslutning: Saken utsættes indtil videre; imidlertid anmodes bestyrelsen om at tilveiebringe et nøiaktig overslag over omkostningene, samt fremlægge planer for utnyttelsen af de ????, og fremlægge saken - enten paa første ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling. Møte hævet. Joh. Markussen A. E. Carlsen H. Simonsen-Sparboe sekretær».
 • 3: Styremøte 25. mai 1913: «Ang. utbygging af samf. lokalene. Beslutning: Huskomiteen anmodes om at henvende sig til murmester ?oneland med anmodning om at fremkomme med tegninger og overslag over den af bestyrelsen propigede utbygning - og fremlægge disse for bestyrelsen inden 3 uger».
 • 4: Styremøte 24. august 1913: «Meddelelse fra A. E. Carlsen på vegne av huskomiteen om at tanken om paabyggelse av lokalet mot vest er forfaldt og at man istedet har gjort skridt til at faa beregnet utskytning m.v. av kjælderen. Nærmere meddelelse vil fremkomme i den nærmeste fremtid».
 • 5: Styremøte 10. november 1913: «Formanden refererte endel skrivelser fra hr. Rockvam angaaende udsprengning av fjeldmasser og indredning a kjelderetagen. Besluttedes at avholde ekstraordinær generalforsamling den 29. novebr 13 kl 7 1/2 eftm. Bestyrelsen undstiller til byggekomite Joh. Markussen, snekker Fossum, Hundstad, Iver Pedersen og iIngeniør Kaarbø».
 • 6: Ekstraordinær generalforsamling 29. november 1913: «Til behandling forelaa: 1. Til og ombygning af Samfundets lokale - der forelaa tegninger i 4 forskjellige alternationer - samt omkostningsoverslag - utarbeidet af Herr Voldmester Rockvam-. Omkostningsoverslaget lød paa kr. 10000.oo - ti tusinde kroner. I anledning heraf fatteded saadan Beslutning: enstemmig: Den af hr. Rockvam utarbeide plan IIII godkjendte af møte og anmodes styret om at søke planen realisert ligesom styret anmodes om søke de nødvendige midler ??? --, samt indhente anbud for de forskjellige arbeider. Bestyrelsen fungerer som byggekomite og har adgang til at tage den nødvendige tilviste og fagkÿndige hjælp. Møtet hævet. H. Gustavsen H. Simonsen-Sparboe».
 • 7: Styremøte 22. mars 1914: «Til behandling forelaa de indkomne anbud paa sprængningsarbeiderne:
 • No 1. Fra Sivert Sivertsen, Harstad kr. 5.- pr m3 & kr, 6.50 pr. m2 mur.
 • No 2. Fra Karl Eriksen, Harstad kr. 4,25 pr. m3 og kr. 6,25 pr. m2 mur.
 • No 3. Fra O. S. Danielsen, Harstad kr. 5,oo pr. m3 og kr 6,75 pr. m2 mur.
 • No 4. Fra Nikolai Jacobsen, Harstad kr. 7,50 pr. m3 og kr. 6.oo pr. m2 mur.
 • No 5. Fra Johan Lamo, Tofta kr. 5,50 pr m3 og kr. 6.oo pr m2 mur.
 • No 6. Fra Lars Nordang, Harstad kr. 3,80 pr. m3 og kr. 7 pr. m2 mur. Man enedes om at antage Lars Nordangs anbud paa kr. 3,80 pr. m3 for sprængning og kr. 7.oo pr m2 Aalesundsmur, iberegnet tillægg av sand, cement og forskalingsmaterial. De bortsprængte masser tilhører anbudstageren. Til sammen med formanden at have det daglige tilsyn med arbeidet og avgjøre smaa spørgsmaal valgtes en komite bestaaende av Fossum og Joh. Markussen. Tilsynskomiteen blev anmodet om at konferere med Nordang om kontrakt for arbeidet. Forslaget til kontrakt blir at fremlægges for et bestyrelsesmøte til endelig vedtagelse. Møtet hævet. A. E. Carlsen, Joh. Markussen, A. Alsager, A. Wærdahl, K. Storø, O. Fossum, W. Sogge (+ et uleselig navn, som kan være H. Helseth.)».

Vi kan altså slutte at heving av huset, sprenging, utgraving og bygging av mur og senking av huset ned på Ålesundsmuren ikke skjedde før i 1914.--Gunnar E. Kristiansen (diskusjon) 21. mar 2014 kl. 17:51 (CET)

Bra jobba! Fint om de mange navnene kommer med i artikkelen. Gunnar Reppen (diskusjon) 21. mar 2014 kl. 17:57 (CET)
Det lar seg sikkert gjøre å få med alle navna - sånn ved anledning, men i denne omgang tror jeg vi kun skal ha fokus på hvor mange "murmestere" det var i Harstad i 1913/14. Så kan vi sikkert komme tilbake til alle styremedlemmer, huskomitemedlemmer, litteraturkomitemedlemmer, bibliotekstyrer, pedeller, revisorer, festkomitemedlemmer, 17. Mai-komitemedlemmer, kassakomitemedlemmer og varamedlemmer til alle foranstående komiteer og utvalg som har eksistert i denne organisasjonen.--Gunnar E. Kristiansen (diskusjon) 21. mar 2014 kl. 18:06 (CET)