Dissentermenighet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dissentermenighet (fra lat., å ha en annen mening) er en gammel betegnelse for alle kristne menigheter utenfor Den norske kirke. Begrepet kom i bruk senest i første halvdel av 1800-tallet, og ga blant annet navn til dissenterloven av 1845, som åpnet for å danne slike menigheter. Religiøse forsamlinger innenfor andre trosretninger, f.eks. jødiske forsamlinger etter at disse ble tillatt, ble ikke omtalt som dissentermenigheter.

Først i 1969 ble begrepet avskaffet i juridisk forstand, da dissenterloven dette året ble erstattet av lov om trudomssamfunn og ymist anna.

Mange av dissentermenighetene avleverte sine protokoller, og disse er tilgjengelige på lik linje med kirkebøker fra Den norske kirke. I arkivsammenheng benevnes disse som dissenterprotokoller. I tillegg til de kirkelige handlinger det enkelte kirkesamfunn utførte inneholder de også inn- og utmeldingslister samt medlemslister.

Kilder