Eeg og Ord

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Eeg og Ord var et handelskompani som ble etablert 1. juni 1757 i Molde.

Eierne av firmaet var futesønnen Jacob Andreas Eeg og skotten John Ord. De begynte med eksport året etter firmaet ble etablert og fortsatte med det frem til 1764. I denne tiden ble det eksportert i snitt to store klippfiskladninger i året, i alt 13 til Barcelona og en til Genova. Fem ladninger med tørrfisk ble sendt til Amsterdam i løpet av disse sju årene. All eksporten, som var hovedforretningen til firmaet, ble ført på hollenderskuter.

Firmaet kjøpte husene på Tyskholmen i Borgund fra kommerceråd Hans Holtermann den 2. august 1760 for 1200 riksdaler, her jobbet blant andre Sivert Olsen som handelsbetjent.

Firmaet var også med på den vanlige småhandelen i Molde, og sendte sammen med de andre kjøpmennene i byen varer samlet på en av Moldes egne skuter. Toppåret for firmaet var 1761, i tiden fra 1761 til 1764 var det generell nedgang i eksporten i Molde. Både i 1763 og 1764 eksporterte firmaet mindre enn i 1758, og dette er nok begynnelsen på firmaets fall. I januar 1765 fikk de tilsendt en stor kurantregning på over 80 000 riksdaler fra firmaet van Hemmert, Muelmand og Baerlman i Amsterdam. I mars samme år trakk Jacob Andreas Eeg seg fra driften. Ord fortsatte driften alene, og første året ser det ut til å gå bra. I 1766 har han derimot ikke eksportert noe alene, men deltok sammen med andre med litt sild- og tørrfiskeksport. Året etter kom de skikkelige problemene, og både Eeg og Ord var innblandet i flere rettssaker, og det ser ikke ut til at det ble noe mer forretningsdrift for firmaet etter at dette startet.

Litteratur

  • Myrvaagnes, Per 2007: Sivert Olsen paa Herøe. Kirkeeier. Proprietair. Handelsmand. Efterslegt m.m. Eige forlag, Volda.
  • Olafsen-Holm, Jørgen 1948: Bolsøyboka, annen del. Oversikt over Bolsøy herreds gårder og deres historie. Molde.