Eggan (Klæbu)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Eggan er en gard i Klæbu. Opprinnelig var dette en husmannsplass under By (Prestegården). Eggan ble skilt ut fra By i 1926, og fikk da gnr. 21 og bnr. 8. Eggan ligger like ved den gamle ferdselsveien Ståggån, mellom bygda Klæbu og Selbusjøen. En annen ferdselsåre som gikk like ved var veien i Mælbudalen, og ferjeleiet ved Svean. I nyere tid ble veien til Svean lagt like forbi gården Eggan. Som navnet sier ligger gården på en av de mange eggene som elva la igjen etter siste istid og landhevingen. Gården ligger under den marine grense i bygda (ca. 162 meter over havet), noe man kan se på den leireholdige jorda. Eggan har seter på Byavollen, som er en del av Nordmarka. I de siste årene har Arne Eggan resturert seterhusa. Fra Byavollen har en nydelig utsikt over Selbusjøen.

Arealet var i 1950 på 300 da, derav 22 da dyrka mark og ca. 50 da produktiv skog.

Besetninga i 1950 var på 3 kyr, 9 høns, 3 sauer og 1 gris. I 2016 er det ingen dyr på gården. Det dyrkes korn.

Husa

En tidligere hovedbygning var oppført i tømmer i ca. 1840. Den hadde en grunnflate på 45 kvadratmeter og var i 2 etasjer. Fjøs og stall var oppført i tømmer.

Gunnar Eggan bygget en ny hovedbygning på gården. Arne Eggan har i nyere tid oppført en ny kårbolig (ca. 1990). Driftsbygningen som står i 2016 var det Gunnar Eggan som bygget i 2 etasjer i bindingsverk og mur.

Husmenn

Anders husmann er den første kjente på plassen, han var død før 1701. Han var gift med Eli, som levde i 1701. De hadde sønnen Reiner født i 1696.

Husmann Ole Ingebrigtsen (1730-1772), giftet seg i 1760 med Ingeborg Petersdtr. Barn:

 1. Guri født i 1760.
 2. Gjertrud født i 1762, og død i 1772.
 3. Ingebrigt født i 1764.
 4. Maren født i 1766.
 5. Beret (1767-1772).
 6. Peter født i 1770, og død samme år.
 7. Peder født i 1770, og død samme år.
 8. Petternille født i 1772.

Husmann Ole Iversen Evjen fra Orkdal, født i 1776 og død i 1828. Giftet seg i 1808 med Gunhild Toresdtr. Lilleler.Ole var husmann på Eggan fra 1811. Han kom til Eggan som husmann, etter å ha vært husmann på Barnnhaugen i perioden 1809-1811. Hun døde i 1855, og var da 84 år. Barn:

 1. Iver (1808-1820)
 2. Ragnhild født i 1812.
 3. Beret født i 1814.
 4. Tore født i 1817, neste bruker.
 5. Marit født i 1820, gift med Lars Klausen Tulluan (Tulluan midtre).

Ole var dreng på prestegården. Han plantet de store almene ved Prestegården. Gunhild Toresdtr. Lilleler giftet seg for II. gang med Mens Estensen. Han var født i 1798 og var dreng på Ulset (død i 1836).

Husmann Tore Olsen Eggan (1817-1873), gift med Ingeborg Arntsdtr. Eidstutrø (1816-1895). Han fikk feste på Eggan i 1852. Barn:

 1. Ole født i 1849, neste bruker.
 2. Gunhild født i 1856. Hun reiste til Skogn i 1877.

Husmann Ole Toresen Eggan (1849-1916), gift med Sofie Andersdtr. Leistad født i 1834 i Malvik. Død i 1888. Han fikk festeseddel i 1875 på Eggan. Barn:

 1. Albert Teodor født i 1872, neste bruker.
 2. Oluf født i 1873.

Ole Toresen giftet seg for II. gang med Gjertrud Bostadtrø født i 1850. Hun hadde fra før sønnen Edvard født i 1885. Sammen fikk de :

 1. Ingeborg født i 1891, gift med Peder Warmdal.

Eiere

Husmann Albert Teodor Olsen Eggan født i 1872, og døde etter en ulykke der han falt ned fra låvebrua. Han ble selveier fra 1926. Gift med Kari Kallar født i 1871 i Selbu på en av Kallargårdene. Albert bodde på Eggan fra 1900. Barn:

 1. Sigrid født i 1897, døde i 1979. Var datter av Kari fra før.
 2. Kjerstine Sofie (1901-1923).
 3. Oline født i 1903, gift med Andreas Olsen Storvoll. Død i 1993.
 4. Olga født i 1907, gift med Ole Grendstad Målsjøås.
 5. Karen født i 1911, død i 1993. Gift med reineier Jonas Baroch. Bosatt på Brekken.
 6. Gunnar Olav født i 1917, neste bruker.

Gunnar Olav Eggan (1917-1989), gift med Marie By (1921-1984) fra Åfjord. Han fikk skjøte av sin far i 1949. Han kjøpte nabobruket Trøplassen og nabobruket gnr. 21 og bnr.33. Barn:

 1. Arne Jan født i 1943, neste bruker.
 2. Nelly Kristine født i 1949. Gift I. gang med Amund Tollan. Gift II. Gang med Per Nymoen. Bosatt i Oslo.

Arne J. Eggan overtok bruket i 1985. Giftet seg i 1971 med Eva Elisabeth Andersen født i 1947. Barn:

 1. Terje født i 1971.
 2. Jan Eirik født i 1975.
 3. Kristine født i 1980.

I 2014 er det Terje Eggan som driver bruket. Han overtok i 2005.

Bruket er på 40 mål dyrka mark og 400 mål skog. Det drives kornproduksjon.

Kilder

Klæbuboka, gårds- og slektshistorie, bind II. 2009. Norges bebyggelse, herredsbindet for Sør-Trøndelag, østre del. Opptrykk 1978. Faglitteratur i Trondheim. 1432 sider.