Emil Petersen (1864-1952)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 26. juli 1934: Utsnitt av omtale av Emil Petersens 70-årsdag

Paul Emil Marius Petersen (født 26. juli 1864 i Christiania, død 22. oktober 1952) var forretningsmann, turnentusiast, og en periode også konsul for Spania, senere Chile, i Norge. Petersen var tilknyttet samme firma i over 70 år.

Familie

Emil Petersen var sønn av restauratør Peter Petersen og Emilie, født Hansen, og var gift med Louise Anette (født 1866).

Liv og virke

Petersen arbeidet i agentur- og assuransefirmaet Rosenberg og co. fra 1880, samme år som han gikk ut fra Christiania borger- og realskole. Her jobbet han seg oppover, til han ble medeier og seniorsjef i 1897, sammen med Wilhelm Bjørnstad. Petersen og Bjørnstad overtok firmaet testamentarisk etter grunnleggeren Ulrik Rosenberg og hans bror Axel, som begge døde i 1897.

I 1917 var Petersen gjennom Rosenberg og co. medstifter av Forsikringsaksjeselskapet Eidsvold, hvor han var administrerende direktør 1917-26, og senere styreformann. Hele tiden beholdt han sitt eierskap og sin tilknytning til moderselskapet Rosenberg og co.

Petersen var også styremedlem og sekretær i Import- og exportagenters forening 1903-06. Han var canciller og forrettende konsul for Spania 1897-1906, og konsul for Chile 1906-12.

Petersen var stekt involvert i turnsaken, både som utøver og tillitsvalgt. Blant annet var han som formann i byggekomiteen medvirkende til oppføringen av Kobberhaughytta i 1931, Oslo turnforenings hytte i Nordmarka, også kjent som Turnhytta.

I folketellingen for 1910 er Petersen registrert som generalagent på adressen Parkveien 75 i Kristiania, sammen med kone og to døtre. I adresseboka for Oslo for 1950, to år før hans død, er Petersen oppført på adressen Smestadveien 5 i Oslo, fortsatt med tittel konsul, og fortsatt tilknyttet firmaet Rosenberg og co. I 1950 var det 70 år siden han begynte i firmaet, noe som ble omtalt i Aftenposten 2. november 1950: Fremdels er han aktiv i arbeidet og daglig å se på kontoret.

Ettermæle

Emil Petersen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I forbindelse med Petersens 70-årsdag 26. juli 1934 ble særlig hans arbeid innen turnidretten trukket fram i Aftenposten (utdrag):

I Oslo turnforening har konsul Petersen utført et arbeide som rager langt utover det vanlige. Fra han i 80-årene begynte å turne, har han uavbrutt sterkt interessert sig for denne forenings ve og vel. Først som aldmindelig turner, senere som forturner, overturner, sekretær, styrmedlem og formann. I alle stillinger har han arbeidet med en sjelden interesse, og det er ikke få løft som han gjennem sin lange turnertid har tatt. Særlig bør nevnes hans store del av arbeidet med resiningen av foreningens nuværende turnhall, som han tross de store vanskeligheter bidrog til å bringe i havn. Konsul Petersens siste store kjempearbeide for Oslo Turnforening var reisningen av foreningens praktfulle hytte på Kobberhaugen.

Petersen fikk Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats for turnsaken i 1917. Han var æresmedlem av Oslo turnforening.

Emil Petersen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Det er tittelen konsul som er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser

Emil Petersen var formann i byggekomiteen for Oslo Turnforenings hytte i Nordmarka, som åpnet i 1931 (Kobberhaughytta).
Foto: Stig Rune Pedersen (1993)