En Fjæresognings grav

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En Fjæresognings grav Gravfunn i Fjære, antagelig fra 500-tallet etter Kristus.

En gjemt og glemt grav i Fjære

Fra Fædrelandsvennen 9/5 1961:

"Svinger man av fra Den sørlandske hovedvei på toppen av Huslandsbakken 1 Fjære og inn på veien som fører over til Lia, vil man etter å ha tilbakelagt halve strekningen, oppdage et gammelt gravsted — hvis man bruker øynene godt, vel og merke. Graven på Husland regnes å være omkring 1500 år gammel. -

Den ble Oppdaget ved en ren tilfeldighet av Moses Pedersen i 1923. Pedersen holdt på å bryte jord, og under dette arbeid fant han noen heller i jorda. Stein, hellene var store og tunge, og det måtte spett til for å få rikket dem. Mens Moses Pedersen holdt på med dette, kom Arnold Bjørklund tilfeldigvis forbi. Han ble straks klar over at dette ikke var vanlige steinheller, men at de sannsynligvis skjulte noe fra gammel tid.

Bjørklund kontaktet straks lærer Lofthus, som igjen satte seg i forbindelse med Statens Oldsaksamling i Oslo. En arkeolog ble sendt fra Oslo. Ved utgravingen ble det funnet mange verdifulle ting, spyd, urner og andre oldsaker. Da utgravingsarbeidet var ferdig, bekostet Fjære kommune restaureringen, og det ble satt en pen ramme rundt hele graven. Dette var altså i 1923.

Det er snart gått 40 år siden graven ble funnet. Hvordan ser det historiske stedet ut i dag? Da vi kom til graven sammen med Arnold Bjørklund, var det som vi fikk et sjokk. Stedet så ut som et vilniss, lagvis med dauløv, lyng og buskkratt inne på selve gravstedet.

Fjære er visstnok den bygd som er rikest på historiske minner. Dette forplikter. Gravstedet på Husland bør det bli tatt bedre vare på."

Men ikke helt glemt….

I ”Fjære som engang var” har redaktør Kjetil T. Frogner tatt med en artikkel av Sigurd Grieg fra 1938. I denne artikkelen fortelles det om arkeologen Helge Gjessings undersøkelser av denne graven.

Grieg refererer historien der Moses Pedersen støter på et gravkammer under nyrydningsarbeid i mai 1923. Med velvilje fra grunneier lar man det hele ligge i fred til Gjessing kan undersøke funnet i august samme år.

Gjessing forteller at graven ligger i en bakke med svakt hellende terreng fra øst mot vest, ned mot veien mellom Hausland og Lia. Graven ligger i retning øst/vest. Ved oppmåling er innvendige mål 2,7m lang, bredden i øst 1,08m, i vest 0,9m. Dybden varierer mellom 60 og 77cm. Gjessing finner at kisten hadde vært dekket av svære granittheller.

Arkeologen finner spor av at graven var blitt rotet i. I et hjørne er det skår av et spannformet leirkar. Man fant også en liten bronsepinsett. Mot vest fant man ”to leirkar liggende inn mot nordre langvegg. Det innerste var et bolleformet kar med hank ved randen, det ytterste var et begerformet kar uten hank, prydet med linjeornamenter.”

I graven finner man også en kniv. Og arkeologen blir overrasket over at det er stukket inn to spyd i graven - med lansettformede spydspisser av jern.

Omtalen avsluttes med en antagelse om at graven er fra 500-tallet etter Kr.

Grieg avslutter omtalen med å berette at kisten er restaurert og at funnstedet er kjøpt av Fjære kommune som offentlig anlegg.


I ”Stedsnavn i Fjære” (Red. Per Soot 2009) finner vi graven på kartside 46, merket ”Kjempegrava” - nr 16.

Omtalt i Fjærefolk 2014.

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!