Engene gamle dynamittfabrikk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Engene gamle dynamittfabrikk.
Foto: Marthinius Skøien
Motiv fra fabrikkområdet.
Foto: Marthinius Skøien

Engene gamle dynamittfabrikk drev under forskjellige navn sprengstoffproduksjon på Sætre i Hurum kommune fra 1876 til 1976. Den ligger på gården Engene sin grunn, og ble anlagt etter at Lysaker nitroglyserinfabrikk ble ødelagt av en eksplosjon i 1874. Fabrikken ble første drevet av Nitroglycerin Compagniet, som var grunnlagt av Alfred Nobel. Senere ble det drevet av Dyno industrier.

Våningshuset på Engene ble tatt i bruk som bestyrerbolig, og ble senere administrasjonsbygning. Det ble oppført flere produksjonslokaler. I A-huset og B-huset ble det produsert nitroglyserin. Dette er et svært ustabilt sprengstoff. I settehuset ble nitroglyserinen blanda med nitrocellulose til sprenggelatin. Dette stoffet er noe mer stabilt, og det ble sendt over til bakeriet der andre stoffer ble knadd inn for å lage dynamitt. I 1890-åra begynte fabrikken også å produsere røyksvakt krutt, balistitt, i nye lokaler.

Det var flere ulykker på fabrikken. I 1896 og 1919 brant deler av anlegget ned, og ble bygd opp igjen etter originale tegninger. Bygningene lå i et dalsøkk, noe som ville føre til at energien fra en større eksplosjon ville bli leda oppover, og ikke ut mot annen bebyggelse. Det ble også bygd opp voller rundt fabrikken, slik at tettstedet Sætre ikke sto i fare for å gå med i en eksplosjon. Fabrikkanlegget ligger ved Oslofjorden, noe som betyr at det var enkelt å sende dynamitten med båt.

Dynamittfabrikken var en hjørnesteinsbedrift i Sætre; omkring to tredjedeler av befolkninga hadde sin inntekt derfra. Det ble bygd arbeiderboliger, forsamlingshus og skole, og befolkninga på stedet vokste på grunn av jobbmulighetene.

Mange av bygningene er bevart, blant annet en kontorbygning fra 1876 samt badehuset, brannstasjonen, ei spisebrakke, laboratoriet og en trafokiosk som alle er fra begynnelsen av 1900-tallet. Riksantikvaren satte i 2013 i gang prosessen med å frede anlegget, etter at det en tid hadde vært trua av riving. Det hadde stått på verneplanen for tekniske og industrielle kulturminner med nasjonal verdi siden 1994, og er trolig det eneste komplette dynamittproduksjonsanlegget fra denne perioden i verden.

24. april 2018 meldte Riksantikvaren at deler av anlegget ville bli fredet, mens de delene av anlegget som utgjorde en sikkerhetsrisiko ville bli revet.

I 1983 ble Engene sprengstoffhistoriske industrimuseum etablert av Dyno industrier i bygningene på Engene. Der kan man se en komplett produksjonslinje.

Galleri

Litteratur og kilder


Koordinater: 59.6807° N 10.541° Ø