Europavei 18 i Vestfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en oversikt over historien til Europavei 18 (tidligere riksvei 40) gjennom tidligere Vestfold fylke. Oversikten er ikke komplett, men er ment å gi et bilde av utviklingen av veien.

Navn

Veien har hatt mange navn, som Kongeveien, Postveien, Raveien, Grevskapsveien, Vestlandske hovedvei og Sørlandske hovedvei. Mellom 1928 og 1965 het den Riksvei 40, og deretter ble den klassifisert som Europavei nr. 18.

Tidslinje

Raveien

 • 1665: Vognvei Kristiania – Larvik.
 • 1680: Postveien Larvik – Helgeroa (nåværende fv.302) ble åpnet. Fra Helgeroa gikk det båt videre til Brevik og Bamble.
 • 1790: Partiet fra Bogen til Holmestrand åpner.
 • 1790: Vognvei over Langangen.
 • 1791: Store Auli bru ble bygget over Aulielva.
 • 1791: Kongeveien Larvik – Porsgrunn gikk om Kleiver, Pauler, Vassbotn, Hobekk, Solum, Langangen, Kokkersvoldbakkene.
 • 1791-93: Vei nedenfor Holmestrandsfjellet, og opp til den nåværende Våleveien.[1]
 • 1808: Bru over Lågen ved Bommestad.
 • 1819: Ny bru ved Auli.
 • 1828: Ny bru ved Auli.
 • 1858-61: Larvik – Porsgrunn opprustes og omlegges noe.
 • 1858-60: Skienschausséen (Skiensveien) bygges mellom Farriseidet og Sky/Vasvik.
 • 1860: Trebru over Farriseidet.
 • 1873: Ny vei i Bommestadbakkene.[2]
 • 1902: Ny stålbru over Lågen ved Bommestad.
 • 1920: Kjeppestugrinda, den siste grinden på hovedveien mellom Oslo og Sørlandet blir fjernet.[3]
 • 1922-26: Holmestrand – Nykirke ble bygget.
 • 1926-29: Larvik – Telemark fylkesgrense utbedres til 5 m bredde og veiskuldre på én meter.

Riksvei 40

 • 1928: Veien blir hetende riksveg 40 fra 1. juli 1928.
 • 1938: Søndre Tveiten bru utvides til 6m bredde.
 • 1940-45: Betongbru over Farriseidet
 • 1944: Sem – Auli utvides til 6 m bredde og halvannen meter veiskuldre. Ny Auli bru.
 • 1940-50: Oppgradering mellom Larvik og Porsgrunn
 • 1946: Sommeren 1946 viser en trafikktelling ved Sande at det kjører 1800 biler pr. døgn på veien.[4]
 • 1946: Helland – Knutstad åpnet og erstattet strekningen Kleivbrottet-Grette-Bruserød.
 • 1950: Knutstad – Sem grense (nåværende fv.650) åpnet og erstattet den gamle kongeveien (nå Hemsveien og Døvikveien).
 • 1951-52: Våle grense – Eikeberg, ny trasé utenom Barkåker.
 • 1956: Ny veistrekning ved Bommestad.[2]
 • 1956: Lasken/Sem – Dalen/Skjee
 • 1958: Breddeutvidelse gjennom Sem
 • 1959: Ny bru over Lågen ved Bommestad.

Europavei 18

 • 1965: Vegen blir omdøpt Europavei 18 (E18).
 • 1974: Bommestad – Farriseidet inkl. Larviksporten åpnet som motorvei og E18 ble lagt utenom Larvik sentrum.
 • 1975: Farriseidet – Sky inkl. trafikkmaskinen ved Farriseidet åpnet som motorvei.
 • 1979: Langangsbruene åpnet og E18 ble lagt utenom Langangen og Kokkersvoldbakkene med Korketrekkeren.[5]
 • 1979: Klinestad – Langåker, ny vei utenom Haukerød i Sandefjord.
 • 1983: Holmestrandtunnelen åpnet og E18 ble lagt utenom Holmestrand sentrum.
 • 1986: Tassebekk – Klinestad åpnet og E18 ble lagt utenom Fevang i Sandefjord.[6]
 • 1990: Undrumsdal postkontor – Undrumshøy ble utvidet.
 • 1990: Gulli – Holmene åpnet som tofelts motorvei og E18 gikk deretter utenom Semsbyen.[7]
 • 1991: Holmene – Tassebekk (Stokke-parsellen) åpnet som tofelts motorvei og E18 gikk deretter utenom Ramsum/Skjee.[8]

Firefelts motorvei

 • 1995: Eik – Gutu (5,3 km) ble bygget 1993 - 1995
 • 2001: Gutu – Kopstad (32 km) åpnet 30. oktober 2001
 • 2007: Kopstad – Gulli (12 km) åpnet desember 2007
 • 2009: Langåker – Bommestad (8 km) ble bygget 2008 - 22. juni 2009
 • 2012: Sky – Langangen (11 km) ble bygget 2009 - 6. juni 2012
 • 2014: Gulli – Langåker (24 km) bygges 2011 - 2014
 • 2018: Bommestad – Sky (7 km) ble påbegynt 2013 og åpnet 7. mai 2018[9]

Referanser

 1. Bygd og by i Norge: Vestfold s.18
 2. 2,0 2,1 Bommestad - nasjonalt verneverdig vegmiljø
 3. Bygdehistorie for Våle fra ca 1540 til ca 1980
 4. Det norske næringsliv. 5: vestfold fylkesleksikon s.130
 5. Aftenposten 23.05.1979: «To broer møtes og blir én»
 6. Aftenposten 10.10.1986: «Ny E 18-bit sprengt før åpningen»
 7. Aftenposten 30.06.1990: «Flaskehals på E18 fjernet»
 8. Aftenposten 14.11.1991: «Vekk med 50-sone på E18»
 9. E18 Bommestad-Sky åpnet med fire felt mandag 7. mai, Statens vegvesen 8. mai 2018

Kilder