Fast Sørett i Grimstad med Fjære Formandskabsdistrikt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fast Sørett i Grimstad med Fjære Formandskabsdistrikt ble opprettet ved kongelig resolusjon 28. mai 1861.[1]

I paragraf 124 i Sjøfartsloven av 24. mars 1860 heter det: "Søretterne have at afgive Kjendelse, modtage Forklaringer, udføre Besigtelser, Skjøn og Taxationer samt behandle og paadømme Sager."[2] I paragraf 313 i forslag om endring av samme lov i 1882 heter det også: "Søretten bestaar af Stedets Underdommer eller, hvor Underretten er en kollegial Ret, et Medlem af denne som Formand og to sagkyndige Meddomsmænd."[3]

Referanser

  1. Aftenposten 1/6/1861
  2. Samling af love etc. 1749-1887 vedrørende kongeriget Norges handel og skibsfart m.M. = : Recueil de lois etc. 1749-1887 concernant le commerce et la navigation du Royaume de Norvége, etc
  3. Udkast til Sølov udarbeidet af de norsk-svensk-danske Sølovkommissioner : Indstilling fra den ved kongelig Resolution af 9de December 1882 nedsatte norske Kommission