Fattigkommisjon og fattigstyre - kilder og arkiver

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arkivmaterialet etter fattigkommisjonene og fattigstyrene er ofte innholdsrikt. Fra 1700-tallet er det for et fåtall kommuner bevart møtebøker eller noe regnskap. Utover på 1800-tallet øker omfanget av arkivmaterialet, og for de fleste kommuner er det nå bevart møtebøker, kopibøker, journaler, regnskap og en del korrespondanse. I tillegg finnes det fortegnelser over de fattige i protokoller, kalt protokoll over understøttede, fattigmanntallet og lignende. Arkivene etter fattigvesenet er meget gode kilder til å belyse sosiale forhold i byer og bygder og for å finne opplysninger om livet til enkeltpersoner.

Arkivene etter fattigkommisjon og fattigstyrer skal være gjort tilgjengelige gjennom en depotordning. De fleste kommuner har enten egne ordninger (f.eks. byarkiv) eller så har de overlatt oppgaven til et interkommunalt arkiv.