Fevik bnr. 3 (Fjære gnr. 50/3)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fevik bnr 3
Sted: Fevik
Sokn: Fjære
Kommune: Grimstad kommune
Fylke: Aust-Agder
Gnr.: 50
Bnr: 3
Postnummer: 4870

Fevik bnr 3 (Gnr 50, Fevik i Fjære) er et bruk/en tomt under gården Fevik (Fjære gnr 50) i Fjære, nåværende Grimstad kommune. Dette bruket ble fradelt bnr 1 i 1880.

Ommund Olsen

Ommund Olsen har hjemmel til dette bruket (tidligere 349c) etter matrikkelen av 1886. Matrikkelskylden er 0.27 skyldmark/øre. [1]

Ole Børresens enke

I matrikkelen fra 1906 er Ole Børresens enke omtalt som eier/bruker og matrikkelskylden er satt til 27 øre.[2]

I 1910 finner vi Ragnhild Børresen på bruket. Ragnhild er født i Froland i 1837. I 1910 er hun enke og driver gården.

I husholdningen finner vi også Marte Ellefsen, født i Froland i 1834. Hun er enke i 1910. Sammen med dem bor Ragnhilds pleiesønn, Hjalmar Johnsen, født i 1897 i Øyestad. Ingeborg Hansen, født 1893 i Froland, er tjenestepike. Se også matrikkel 50:7.

Se husholdningen i 1910 her: [[1]].

Dette bruket var skyldsatt til 0 mark 27 øre i matrikkelutkastet fra 1950. [3]

A/S Sørlandets skibsbyggeri

A/S Sørlandets skibsbyggeri har hjemmel til bruket fram til 1928.

Martin Andreassen Birkeland

Martin Andreassen får skjøte på bruket i 1928 for kr 16.650.- Han omtales som gårdbruker. Han er gift med Emilie Birkeland, født 24/4 1882. Martin Andreassen dør 22/1 1958.

Martin og Emilie (Nilla) har:

  • Andreas, i USA. Gm Borghild.
  • Anna, i USA. Gm Hans.
  • Petra, i USA.
  • Martin, i USA. Gm Bibbi.

Martin Birkeland

Martin Birkeland får skjøte på eiendommen etter sine foreldre i 1966 for kr 40.000.- Han ble gift 1944 med Kitty Knutsen. Martin Birkeland dør 7/12 1978.

Martin og Kitty (Bibbi) har:

  • Jan Martin
  • Anita

Minneord over Martin Birkeland, 1978[4]:

"Dødsfall

Styrmann Martin Birkeland, Fevik, er død. Han ble 65 år og fikk så altfor kort tid som pensjonist i land etter de mange år i utenriks sjøfart.

Birkeland var en av de mange unggutter fra Fjære som reiste til sjøs i 1930-årene. I 1947 begynte han som styrmann i rderiet Olaf Tønnevold & Sønner A/S i Grimstad, og han var fast knyttet til rederiet helt til han sluttet sjøen i 1971, det meste av tiden som overstyrmann.

Birkeland var alltid på plass og en mann en kunne stole på i alle situasjoner. Med sitt rolige og behagelige vesen var han lett å samarbeide med for alle både ombord og i land, og forbindelsen med rederiets kontor var alltid den beste.

En ekte sjømann i ordets beste betydning, har gjort sin siste reis.

Johan Tønnevold

Jan Martin Birkeland

Jan Martin Birkeland får skjøte på eiendommen i 1980. Han er født i 1945.

Referanser

  1. Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld i : affattet i Henhold til Kgl. Resolution af 29de Mai og 6te December 1886. Herreds-No. 1-20 : Nedenes Amt Nedenes Fogderi
  2. https://www.nb.no/items/aaf5a123d676435f559bcac9772a9df7?page=215&searchText=Fævig
  3. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50
  4. Grimstad adressetidende 12/12/1978Se også: | GårdshistorieFevik (Fjære gnr 50) | Bruksliste under gården Fevik i Fjære | Eiendommer i Fjære |


Kilder: Ved omtale av gård og slekt i Fjære brukes, der ikke annet er nevnt: folketellinger | kirkebøker | panteregistre | lokalaviser | kortarkiv Agder